Ymunwch â ni yn y Rhwydwaith Swyddogion Aelodau TPAS Cymru, lle byddwch yn cael y cyfle i ddal i fyny gydag eraill o bob rhan o dde Cymru

Rhwydwaith Swyddogion De Cymru

Ar gyfer pob gweithwyr proffesiynol sy'n ymwneud ag ymgysylltu â thenantiaid a'r gymuned 

Ymunwch â ni yn y Rhwydwaith Swyddogion Aelodau TPAS Cymru, lle byddwch yn cael y cyfle i ddal i fyny gydag eraill o bob rhan o ddeCymru, lle byddwch yn cael y cyfle i ddal i fyny gydag eraill o bob rhan o Dde Cymru, i gael gwybod beth sy'n digwydd yn lleol a thu hwnt, i rannu gwybodaeth ac arferion da yn ogystal â thrafod heriau a materion cyfredol.

Noder os gwelwch yn dda – mae'r digwyddiad ar gyfer aelodau TPAS Cymru yn unig.

 

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Rhwydwaith Swyddogion De Cymru

Dyddiad

Dydd Iau 30 Ionawr 2020, 13:00 - 16:00

Archebu Ar gael Tan

Sadwrn 25 Ionawr 2020

Math o ddigwyddiad

Gwybodaeth a mewnwelediad

Yn addas ar gyfer

Landlordiaid

Siaradwr

Elizabeth Taylor

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Taff Housing Association

Cyfeiriad y Lleoliad

Alexandra House
307-315 Cowbridge Rd East
Canton
Cardiff
CF5 1JD

Google Map Icon

Enw
Cyfeiriad ebost
 
Rhwydwaith Aelodau yn Unig
Aelodau   Pris Llawn: £0.00  


Digwyddiadau'r Gorffennol a'r Dyfodol

 
30 Ebrill 2020
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Tenantiaid De Cymru
28 Ebrill 2020
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Tenantiaid Gogledd Cymru
22 Ebrill 2020
Hyfforddiant
Rhenti yng Nghymru – Dweud eich Dweud
21 Ebrill 2020
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Tenantiaid - Gorllewin Cymru
01 Ebrill 2020
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Anabledd 2020 - Aberystwyth
31 Mawrth 2020
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Swyddogion - Gorllewin Cymru
25 Mawrth 2020
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Staff Tai â Chymorth
19 Mawrth 2020
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Anabledd 2020 - Casnewydd
12345

Canllaw Archebu

1. Rhowch eich Enw a'ch cyfeiriad E-bost, a dewiswch faint o docynnau yr hoffech eu harchebu, yna cliciwch ar 'Parhau i Archebu'.

2. Os ydych yn archebu 1 tocyn, rhowch eich manylion a chliciwch "Arbed a Chadarnhau eich Archeb". Yna fe welwch eich manylion yn y blwch oren ar y gwaelod.

3. Os ydych wedi dewis mwy nag 1 tocyn, rhowch fanylion y cynrychiolwr cyntaf fel yng Ngham 2, cliciwch "Arbed a Chadarnhau eich Archeb" a sgroliwch yn ôl i fyny i roi manylion eich ail gynrychiolwr. Ailadroddwch Gam 3 nes bod eich holl gynrychiolwyr wedi eu hychwanegu.

4. Unwaith y byddwch wedi ychwanegu gwybodaeth am eich holl gynrychiolwyr, fe welwch y botwm "Ychwanegu Cynrychiolwr" yn newid i "Arbed a Chadarnhau eich Archeb". Unwaith y byddwch yn clicio’r bowm yma, fe welwch flwch gwyrdd gyda "Llwyddiant" yn ymddangos ar eich sgrîn, a byddwch yn derbyn cadarnhad trwy e-bost eich bod wedi archebu yn llwyddiannus.

5. Gellir talu am y digwyddiad trwy BACs, neu fe fydd TPAS Cymru yn anfon anfoneb ar ôl y digwyddiad gymryd lle.

Os oes unrhyw broblemau gyda'ch archeb, mae croeso i chi ein ffonio ar 029 2023 7303 neu 01492 59304

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X
  1. TPAS Cymru CANNOT accept any provisional bookings.
  2. Written confirmation is required for all cancellations. Cancellations received before the closing date will be refunded, minus an administration fee of £15.00 plus VAT. No refunds will be processed after this date.
  3. Registered delegates who do not attend the conference will be liable for payment in full unless written communication is received by the cancellation date.
  4. Any changes, such as names, made to the bookings after the closing date will incur an administration fee of £15.00 plus VAT per change.
  5. TPAS Cymru may have to cancel this event. In this case we will refund any payments received. We will not refund any costs you may incur as a result of the cancellation.