Ar gyfer staff sy'n ystyried sefydlu Panel Craffu neu sy'n gyfrifol amdano ar hyn o bryd

Fforwm Staff ar Graffu

Dydd Mercher 18 Mai  1.30pm – 3pm

Mae'r fforwm hwn ar gyfer staff sy'n ystyried sefydlu Panel Craffu neu sy'n gyfrifol amdano ar hyn o bryd. Bydd y sesiwn anffurfiol hon wedi’i hwyluso yn rhoi cyfle i rannu profiadau, gofyn am gyngor a thrafod unrhyw beth sy’n ymwneud â Chraffu gyda staff eraill o bob rhan o Gymru.   

Cost: 
RHAD AC AM DDIM yn arbennig ar gyfer aelodau TPAS Cymru
 

Archebwch eich lle drwy’r ddolen zoom yma: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZErd-ihrT4sE925lR4dxsJBeShL9mBIqTmZ

Noder – ar ôl i chi gofrestru gan trwy'r ddolen hon byddwch yn derbyn cadarnhad e-bost gyda'r ddolen ymuno yn uniongyrchol gan Zoom ([email protected]) Nid yw'r ddolen ymuno yn dod o gyfeiriad e-bost TPAS Cymru felly efallai y bydd angen i chi wirio eich blychau e-bost sbam / sothach.

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Fforwm Staff ar Graffu

Dyddiad

Dydd Mercher 18 Mai 2022, 13:30 - 15:00

Archebu Ar gael Tan

16 Mai 2022

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Gwybodaeth a mewnwelediad

Yn addas ar gyfer

Landlordiaid

Siaradwr

Helen Williams

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Digwyddiadau'r Gorffennol a'r Dyfodol

 
14 Gorffennaf 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Tenantiaid
12 Gorffennaf 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Ymgynghoriad SATC – Staff a Thenantiaid SESIWN YCHWANEGOL
06 Gorffennaf 2022
Ymgysylltu â'r gymuned
Creu Cymunedau Gwych
23 Mehefin 2022
Hyfforddiant
Ymgysylltu cynhwysol – Croeso i Bawb!
22 Mehefin 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Clwb Cyfathrebiadau Rhentu Cartrefi
13 Mehefin 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Wythnos SeroNet 2022
09 Mehefin 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Ymgynghoriad SATC - Staff
12345678

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X