Mewn partneriaeth â 6 Awdurdod Lleol yng Ngogledd Cymru, rydym wedi creu taflen ffeithiau i’ch helpu i deimlo’n wybodus am y Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) newydd.

 

Taflen Ffeithiau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) ar gyfer tenantiaid SRhP

A ydych yn denant preifat yng Ngogledd Cymru yn rhentu gan landlord neu asiant gosod?

Rydym wedi bod yn gweithio gyda 6 Awdurdod Lleol yng Ngogledd Cymru (Cyngor Sir Conwy, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint, Cyngor Sir Wrecsam, Cyngor Sir Ynys Môn a Chyngor Sir Gwynedd) i sicrhau bod tenantiaid yn teimlo eu bod yn cael eu clywed ac yn cael eu hysbysu.

Ymgynghorwyd â thenantiaid ynghylch eu barn ar ein Taflen Ffeithiau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) i sicrhau ei bod yn cynnwys y wybodaeth yr oeddent eisiau ei gael, ac rydym bellach yn falch o'i chyhoeddi.

I ddarllen y daflen ffeithiau yn Saesneg, cliciwch yma.

I ddarllen y daflen ffeithiau yn y Gymraeg, cliciwch yma.