Y newyddion diweddaraf  Click Icon

 
15 Rhagfyr 2022
Yr Agenda: Rhifyn 16 - Safon Rhent a Thaliadau Gwasanaeth 2023-2024

Beth yw Safon Rhent a Thaliadau Gwasanaeth Llywodraeth Cymru?

14 Rhagfyr 2022
Ychydig o wythnosau prysur yn TPAS Cymru!

Mae wedi bod yn wythnosau prysur yn TPAS Cymru! Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a chipolwg ar yr hyfforddiant rydyn ni'n ei ddarparu.

21 Tachwedd 2022
Neges frys i grwpiau Tenantiaid: Mae angen eich help ar gydberchnogion!

Mae preswylwyr Rhanberchnogaeth yn wynebu cyfnod anodd iawn ac mae TPAS Cymru yn gofyn i grwpiau tenantiaid Cymdeithasau Tai eu helpu yn eu hawr o angen.

08 Tachwedd 2022
‘Diwrnod Rhentu Cartrefi Cymru’ – Y cyfri i lawr

Ledled Cymru, mae landlordiaid cymdeithasol, (Cymdeithasau Tai a Chynghorau), yn ogystal â landlordiaid preifat yn brysur yn paratoi hyd at 1 Rhagfyr pan ddaw Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) yn gyfraith.

12345678910...>>

Ein Barn  Click Icon

 
07 Ionawr 2022
4 mater digidol mawr y mae angen i ymgysylltiad thenantiaid eu hystyried yn 2022

Ers cryn amser bellach, mae digidol wedi bod yn newid sut rydyn ni'n rhyngweithio yn ein cymunedau ac mae'r pandemig wedi rhoi hwb i hyn hyd yn oed ymhellach. Yn y blog hwn rwyf am ganolbwyntio ar y 4 maes allweddol y mae angen eu hadlewyrchu yn ein holl strategaethau ymgysylltu

10 Medi 2021
Barn: Sut mae ITV wedi gorfodi tai cymdeithasol i edrych yn ofalus arno'i hun

Mae ‘Surviving Squalor: Britain’s Housing Shame’ yn hanfodol i unrhyw un sydd â diddordeb mewn tai cymdeithasol

12345678910...>>

Cyhoeddiadau  Click Icon

 

Mae ein hail Arolwg Tenantiaid Blynyddol yn adlewyrchu lleisiau tenantiaid ledled Cymru. Mae’n archwilio barn tenantiaid ar eu cartrefi, eu cymunedau a materion sydd wir o bwys iddynt. Mae hyn yn cynnwys y thema gyffredinol o sut mae gan denantiaid yr hawl a'r angen i deimlo'n ddiogel ac yn gynnes yn eu cartrefi. Rydym yn falch o allu cyhoeddi ein hadroddiad i'r cyhoedd gyda'n mewnwelediadau.

123456789

Our Board
TPAS Cymru's Management Board
White Line The Board is the governing body of TPAS Cymru and consists of elected representatives from our membership plus other representatives from partner organisations. The Management Board, in collaboration with senior staff, decides strategy, priorities and policies and ensures that TPAS Cymru remain true to it's core values of promoting tenant participation in communities throughout Wales.