Y newyddion diweddaraf  Click Icon

 
29 Tachwedd 2023
Rhwydweithiau Tenantiaid TPAS Cymru

Mae TPAS Cymru wastad yn awyddus i sicrhau bod lleisiau tenantiaid yng Nghymru yn cael eu clywed. Mae gan TPAS Cymru berthynas hirsefydlog gyda thenantiaid o bob rhan o Gymru ac mae’n cael ei weld fel Llais tenantiaid landlordiaid cymdeithasol.

23 Tachwedd 2023
Ein hymateb i'r cynnig i ddiwygio Datganiad yr Hydref 2023

Ein hymateb i'r cynnig i ddiwygio Datganiad yr Hydref 2023

13 Tachwedd 2023
Newyddion trist am gyn gydweithiwr Gail Lewis

Tristwch mawr yw hysbysu sector tai Cymru am farwolaeth ein cyn gydweithiwr annwyl Gail Lewis.

06 Tachwedd 2023
Akshita yn Ymuno â TPAS Cymru fel Swyddog Ymgysylltu Sero Net

Wrth i Akshita ymuno â TPAS Cymru yr wythnos hon, mae’n amlinellu ei nodau a sut y bydd ei chefndir yn cyfoethogi’r tîm

12345678910...>>

Ein Barn  Click Icon

 
23 Tachwedd 2023
Ein hymateb i'r cynnig i ddiwygio Datganiad yr Hydref 2023

Ein hymateb i'r cynnig i ddiwygio Datganiad yr Hydref 2023

07 Ionawr 2022
4 mater digidol mawr y mae angen i ymgysylltiad thenantiaid eu hystyried yn 2022

Ers cryn amser bellach, mae digidol wedi bod yn newid sut rydyn ni'n rhyngweithio yn ein cymunedau ac mae'r pandemig wedi rhoi hwb i hyn hyd yn oed ymhellach. Yn y blog hwn rwyf am ganolbwyntio ar y 4 maes allweddol y mae angen eu hadlewyrchu yn ein holl strategaethau ymgysylltu

12345678910...>>

Cyhoeddiadau  Click Icon

 

Are you a tenant renting in Wales?

We are excited to launch our last Tenant Pulse survey of 2023 – our third All-Wales Annual Tenant Survey. This survey will explore tenants’ views on their homes, communities and experiences that really matter to them.

 

TPAS Cymru National Tenant Engagement Conference Attendance List as at 5th October 2023

Rydyn ni eisiau gwybod beth sy’n bwysig i chi am eich cartref, ac a ddylai cymunedau gymryd mwy o ran ynglŷn â pha gartrefi sy’n cael eu hadeiladu a ble.

 

Nid yw llawer o ddarparwyr tai cymdeithasol yn darparu lloriau newydd i denantiaid newydd, oherwydd cost ariannol lloriau newydd mae llawer o denantiaid yn y pen draw yn byw heb loriau priodol am amser hir.

12345678910...>>

Our Board
TPAS Cymru's Management Board
White Line The Board is the governing body of TPAS Cymru and consists of elected representatives from our membership plus other representatives from partner organisations. The Management Board, in collaboration with senior staff, decides strategy, priorities and policies and ensures that TPAS Cymru remain true to it's core values of promoting tenant participation in communities throughout Wales.