Y newyddion diweddaraf  Click Icon

 
19 Ionawr 2022
Mae’r ffordd yr ydych chi’n rhentu yn newid… i denantiaid a landlordiaid

Bydd Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016, sy’n cynrychioli’r newid mwyaf i gyfraith tai yng Nghymru ers degawdau, yn cael ei rhoi ar waith ar 15 Gorffennaf 2022

11 Ionawr 2022
Newidiadau i Reoleiddio: diogelu tenantiaid a buddsoddiad mewn cymdeithasau tai yng Nghymru

O fis Ionawr 2022, mae rheoleiddio Cymdeithasau Tai yng Nghymru yn newid yn dilyn adolygiad diweddar o’r ‘Fframwaith Rheoleiddiol’ gan gynnwys cyflwyno set newydd o ‘Safonau Rheoleiddiol’ y bydd angen i Gymdeithasau Tai eu bodloni

04 Ionawr 2022
Safon Rhent a Thaliadau Gwasanaeth 2022-2023

Llythyr hysbysu rhent a thaliadau gwasanaeth gan Lywodraeth Cymru

14 Rhagfyr 2021
Teyrngedau ar gyfer 2 ymddeoliad o fwrdd TPAS Cymru

Yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol heddiw, gwnaethom dalu teyrnged i ddau aelod o’r bwrdd a oedd yn sefyll i lawr o fwrdd TPAS Cymru.

12345678910...>>

Ein Barn  Click Icon

 
07 Ionawr 2022
4 mater digidol mawr y mae angen i ymgysylltiad thenantiaid eu hystyried yn 2022

Ers cryn amser bellach, mae digidol wedi bod yn newid sut rydyn ni'n rhyngweithio yn ein cymunedau ac mae'r pandemig wedi rhoi hwb i hyn hyd yn oed ymhellach. Yn y blog hwn rwyf am ganolbwyntio ar y 4 maes allweddol y mae angen eu hadlewyrchu yn ein holl strategaethau ymgysylltu

10 Medi 2021
Barn: Sut mae ITV wedi gorfodi tai cymdeithasol i edrych yn ofalus arno'i hun

Mae ‘Surviving Squalor: Britain’s Housing Shame’ yn hanfodol i unrhyw un sydd â diddordeb mewn tai cymdeithasol

12345678910...>>

Our Board
TPAS Cymru's Management Board
White Line The Board is the governing body of TPAS Cymru and consists of elected representatives from our membership plus other representatives from partner organisations. The Management Board, in collaboration with senior staff, decides strategy, priorities and policies and ensures that TPAS Cymru remain true to it's core values of promoting tenant participation in communities throughout Wales.