Y newyddion diweddaraf  Click Icon

 
07 Mehefin 2022
TPAS Cymru yn cryfhau ei Ymgysylltiad Sero Net gyda Hannah Richardson yn ymuno â'r tîm

Wrth i Hannah Richardson ymuno â TPAS Cymru yr wythnos hon, mae’n amlinellu ei nodau a sut bydd ei chefndir yn cryfhau’r tîm

31 Mai 2022
Diweddariad pwysig ynghylch gweithredu Deddf Rhentu Cartrefi Cymru

Gohirio dyddiad gweithredu Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru), o 15 Gorffennaf hyd 1 Rhagfyr 2022

17 Mai 2022
Safonau newydd a gynigir ar gyfer pob cartref tai cymdeithasol yng Nghymru: beth yw eich barn chi?

Mae Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) yn set o safonau y mae'n rhaid i bob cartref cyngor a chymdeithas tai yng Nghymru eu bodloni

10 Mai 2022
ein hail Arolwg Ynni a SeroNet Cenedlaethol blynyddol

 Mae ein Pwls Tenantiaid diweddaraf ar agor i denantiaid yn ystod mis Mai ar fater amserol iawn

12345678910...>>

Ein Barn  Click Icon

 
07 Ionawr 2022
4 mater digidol mawr y mae angen i ymgysylltiad thenantiaid eu hystyried yn 2022

Ers cryn amser bellach, mae digidol wedi bod yn newid sut rydyn ni'n rhyngweithio yn ein cymunedau ac mae'r pandemig wedi rhoi hwb i hyn hyd yn oed ymhellach. Yn y blog hwn rwyf am ganolbwyntio ar y 4 maes allweddol y mae angen eu hadlewyrchu yn ein holl strategaethau ymgysylltu

10 Medi 2021
Barn: Sut mae ITV wedi gorfodi tai cymdeithasol i edrych yn ofalus arno'i hun

Mae ‘Surviving Squalor: Britain’s Housing Shame’ yn hanfodol i unrhyw un sydd â diddordeb mewn tai cymdeithasol

12345678910...>>

Our Board
TPAS Cymru's Management Board
White Line The Board is the governing body of TPAS Cymru and consists of elected representatives from our membership plus other representatives from partner organisations. The Management Board, in collaboration with senior staff, decides strategy, priorities and policies and ensures that TPAS Cymru remain true to it's core values of promoting tenant participation in communities throughout Wales.