Y newyddion diweddaraf  Click Icon

 
28 Mai 2024
Llywodraethu a Llais y Tenant: adolygu a dilysu

Rydym bellach wedi datblygu Modiwl Llywodraethu annibynnol newydd ASYT sy'n canolbwyntio ar lais y tenant mewn llywodraethu

21 Mai 2024
The National Tenant Engagement Conference for Wales 2024

Sponsorship and Exhibition Opportunities

07 Mai 2024
Llais y Newid: Myfyrio ar Ein Fforwm Llais Tenantiaid Cyntaf Cymru

Ar Ebrill 25, lansiwyd ein Fforwm Llais Tenantiaid cyntaf. Roedd yn rhad ac am ddim i denantiaid, gan bwysleisio ein hymrwymiad i ddeialog hygyrch ac agored

08 Ebrill 2024
Mewnwelediad y Tenant - Mawrth 2024

Gwrando ar denantiaid yng Nghymru: pryderon allweddol presennol tenantiaid a glywyd gan TPAS Cymruu

12345678910...>>

Ein Barn  Click Icon

 
20 Mai 2024
Pŵer cyfranogiad tenantiaid.

Yn TPAS Cymru, rydym yn falch o rymuso, hysbysu a rhannu lleisiau tenantiaid o bob cefndir ac oedran. 

02 Chwefror 2024
A ddylai landlordiaid orfod darparu tystlythyrau gan gyn-denantiaid?

This is some sample text. You are using CKEditor.

12345678910...>>

Our Board
TPAS Cymru's Management Board
White Line The Board is the governing body of TPAS Cymru and consists of elected representatives from our membership plus other representatives from partner organisations. The Management Board, in collaboration with senior staff, decides strategy, priorities and policies and ensures that TPAS Cymru remain true to it's core values of promoting tenant participation in communities throughout Wales.