Y newyddion diweddaraf  Click Icon

 
18 Mai 2023
Sero Net a Datgarboneiddio 2023 – Yr Agenda (Rhifyn 17)

Mae rhai grwpiau tenantiaid wedi gofyn i ni am eitemau agenda amserol/cyfarwyddiadau pwnc i'w grŵp tenantiaid eu trafod gyda'u landlord. Mae TPAS Cymru wedi creu cyfres friffio a elwir yn ‘Yr Agenda’ sy’n rhoi trosolwg i grwpiau tenantiaid o bwnc ac awgrymiadau o gwestiynau y gallech fod eisiau eu gofyn wrth ymgysylltu â’ch landlord.

16 Mai 2023
Safonau Ansawdd Tai Cymru – Beth sydd nesaf i denantiaid yng Nghymru

Cyflwynwyd Safonau Ansawdd Tai Cymru (SATC) yn 2002 i godi safon a chyflwr eiddo yng Nghymru. Mae SATC yn berthnasol i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (LCC) ac Awdurdodau Lleol sydd â chartrefi rhent cymdeithasol

03 Mai 2023
Fforwm Tenantiaid Preifat Gogledd Cymru Mai 2023
Ydych chi'n rhentu gan landlord preifat neu asiant gosod tai yng Ngogledd Cymru?
Hoffech chi weithio gyda'ch gilydd gyda llunwyr polisi a phenderfyniadau lleol i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed?
25 Ebrill 2023
4 peth y mae tenantiaid yn dweud wrthym am…Osod rhent

Mae’r wybodaeth gryno hon wedi’i chasglu gan denantiaid a fynychodd Rwydweithiau Tenantiaid/digwyddiadau diweddar neu drwy sylwadau tenantiaid ar gyfryngau cymdeithasol

12345678910...>>

Ein Barn  Click Icon

 
07 Ionawr 2022
4 mater digidol mawr y mae angen i ymgysylltiad thenantiaid eu hystyried yn 2022

Ers cryn amser bellach, mae digidol wedi bod yn newid sut rydyn ni'n rhyngweithio yn ein cymunedau ac mae'r pandemig wedi rhoi hwb i hyn hyd yn oed ymhellach. Yn y blog hwn rwyf am ganolbwyntio ar y 4 maes allweddol y mae angen eu hadlewyrchu yn ein holl strategaethau ymgysylltu

10 Medi 2021
Barn: Sut mae ITV wedi gorfodi tai cymdeithasol i edrych yn ofalus arno'i hun

Mae ‘Surviving Squalor: Britain’s Housing Shame’ yn hanfodol i unrhyw un sydd â diddordeb mewn tai cymdeithasol

12345678910...>>

Our Board
TPAS Cymru's Management Board
White Line The Board is the governing body of TPAS Cymru and consists of elected representatives from our membership plus other representatives from partner organisations. The Management Board, in collaboration with senior staff, decides strategy, priorities and policies and ensures that TPAS Cymru remain true to it's core values of promoting tenant participation in communities throughout Wales.