Bydd y sesiwn yn eich helpu i nodi ffyrdd newydd o gryfhau eich prosesau recriwtio a hyfforddi ac ehangu ac amrywio eich cynnig ymgysylltu â thenantiaid

Cynnwys tenantiaid wrth recriwtio a hyfforddi staff: archwilio opsiynau a syniadau

20 Mehefin 2023:  10am – 11:30am

Gall cynnwys tenantiaid wrth recriwtio a hyfforddi staff fod yn hanfodol i sicrhau bod gan sefydliadau landlordiaid y diwylliant, yr agweddau a’r sgiliau cywir yn eu lle i ddarparu gwasanaethau sy’n diwallu anghenion tenantiaid.

Yn ystod y sesiwn hon bydd TPAS Cymru yn rhannu ac yn archwilio ffyrdd ymarferol y gall sefydliadau gynnwys tenantiaid ar lefelau amrywiol o recriwtio a hyfforddi staff.

Bydd y sesiwn yn eich helpu i nodi ffyrdd newydd o gryfhau eich prosesau recriwtio a hyfforddi ac ehangu ac amrywio eich cynnig ymgysylltu â thenantiaid.

Yn ymuno â ni hefyd bydd Sioned Hughes o Altair a fydd yn rhannu rhai syniadau ynghylch cynnwys tenantiaid yn y broses o recriwtio staff y Tîm Gweithredol.

Mae’r sesiwn hon yn rhad ac am ddim ac yn arbennig ar gyfer sefydliadau sy’n aelodau o TPAS Cymru.

Ar gyfer pwy mae'r sesiwn?

Mae'r sesiwn wedi'i hanelu at staff a thenantiaid. Bydd yn arbennig o fuddiol i staff sy'n gyfrifol am recriwtio a hyfforddi staff

Archebwch eich lle trwy'r ddolen Zoom hon: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAofuygqz0iGtI9w1tNDoN95UkAzJ2vZr4s

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Cynnwys tenantiaid wrth recriwtio a hyfforddi staff: archwilio opsiynau a syniadau

Dyddiad

Dydd Mawrth 20 Mehefin 2023, 10:00 - 11:33

Archebu Ar gael Tan

19 Mehefin 2023

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Gwybodaeth a mewnwelediad

Yn addas ar gyfer

I gyd

Siaradwr

david lloyd

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X