Ydych chi'n rhentu gan landlord preifat neu asiant gosod tai yng Ngogledd Cymru? Hoffech chi weithio gyda'ch gilydd gyda llunwyr polisi a phenderfyniadau lleol i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed? 

Fforwm Tenantiaid Preifat Gogledd Cymru

1 Mawrth 2023, 6:30-7:30pm 

Ydych chi'n rhentu gan landlord preifat neu asiant gosod tai yng Ngogledd Cymru? Hoffech chi weithio gyda'ch gilydd gyda llunwyr polisi a phenderfyniadau lleol i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed? 

Byddem wrth ein bodd yn clywed eich barn ar daflen ffeithiau newydd a luniwyd ar eich cyfer. Mae hwn yn ddigwyddiad AM DDIM sy’n agored i holl denantiaid rhentu preifat ar draws Gogledd Cymru a bydd yn cael ei gynnal dros Zoom.
 
Mae 6 Awdurdod Lleol yng Ngogledd Cymru yn dod at ei gilydd i sicrhau bod lleisiau tenantiaid yn cael eu clywed ar draws y sector rhentu preifat. Rydym yn cynnal fforwm tenantiaid awr o hyd i glywed eich lleisiau ar yr hyn rydych chi'n meddwl yw'r wybodaeth allweddol sydd ei hangen arnoch chi fel tenant.
 
Yr awdurdodau lleol dan sylw yw - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint, Cyngor Gwynedd, Cyngor Sir Ynys Môn, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.
 
Gyda’n gilydd, rydym wedi creu taflen ffeithiau ar y Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) newydd gyda gwybodaeth allweddol i denantiaid – ac rydym nawr eisiau gwybod eich barn.
 
 
 
Os byddai’n well gennych rannu eich llais ar-lein yn lle mynychu’r Fforwm Tenantiaid, rydym wedi sefydlu ffurflen adborth ddienw y gallwch ei defnyddio.
 
 
 

Gallwch gofrestru i sicrhau eich lle am ddim ar gyfer ein Fforwm Tenantiaid - defnyddiwch y ddolen isod 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau, cysylltwch [email protected]  

Hysbysiad preifatrwydd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal gan TPAS Cymru mewn partneriaeth â 6 Awdurdod Lleol yng Ngogledd Cymru. Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad rydych yn rhoi caniatâd i TPAS Cymru anfon gwahoddiad Zoom atoch i’r cyfeiriad e-bost a ddarparwyd.   

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Fforwm Tenantiaid Preifat Gogledd Cymru

Dyddiad

Dydd Mercher 01 Mawrth 2023, 18:30 - 19:30

Archebu Ar gael Tan

Dydd Mercher 01 Mawrth 2023

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Gwybodaeth a mewnwelediad

Yn addas ar gyfer

Tenantiaid

Siaradwr

Eleanor Speer

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X