Daeth y Ddeddf Rhentu Cartrefi i rym ar 1 Rhagfyr 2022: sut mae'n mynd?

Rhwydwaith staff – Cyfathrebu Rhentu Cartrefi

Dydd Iau 16 Mawrth 2023: 10.30am -12pm

Byddwch yn rhan o’r rhwydwaith diweddaru hwn gyda chydweithwyr o bob rhan o Gymru i rannu arfer ar weithredu’r Ddeddf, gan ganolbwyntio ar gyfathrebu, gan gynnwys cyhoeddi contractau meddiannaeth yn barhaus a hygyrchedd contractau.

Daeth y Ddeddf Rhentu Cartrefi i rym ar 1 Rhagfyr 2022: sut mae'n mynd? Bydd y rhwydwaith hwn yn rhoi cyfle i chi ofyn cwestiynau a/neu rannu eich profiadau am eich Rhentu Cartrefi ers ei weithredu. Beth yw'r materion? Beth ydych chi'n ei wneud? Beth ydych chi wedi'i wneud mewn perthynas â chyfathrebu?

Fel yr arfer, bydd hwn yn rhwydwaith anffurfiol a rhyngweithiol lle gallwch ‘osod yr agenda’ a chwrdd â chydweithwyr o Awdurdodau Lleol eraill ledled Cymru. Ymunwch â ni am hyn yn rhad ac am ddim ac yn arbennig ar gyfer rhwydwaith aelodau TPAS Cymru.

Pwy ddylai fynychu?

Mae’r sesiwn rhwydwaith ar-lein ar gyfer Staff o Awdurdodau Lleol a Chymdeithasau Tai sy’n ymwneud â gweithredu a chyfathrebu Rhentu Cartrefi – mae ar gyfer aelodau TPAS Cymru yn unig.

Dyddiad cau: canol dydd, dydd Llun 14 Mawrth 2023
 
Pethau i'w wybod:
  • Sesiwn ar-lein yw hon trwy Zoom
  • Mae lleoedd yn brin felly archebwch yn gynnar
  • Gan ei fod yn sesiwn ryngweithiol bydd gofyn i chi droi camerâu ymlaen
  • Ni fydd y sesiwn yn cael ei recordio
  • Gellir defnyddio ystafelloedd torri allan i alluogi trafodaeth a rhannu arfer

Archebwch eich lle drwy'r ddolen Zoom hon: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIocOytrzwtHNC-tpo7LdH_wZtBpVYVbytP

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Rhwydwaith staff – Cyfathrebu Rhentu Cartrefi

Dyddiad

Dydd Iau 16 Mawrth 2023, 10:30 - 12:00

Archebu Ar gael Tan

Dydd Mawrth 14 Mawrth 2023

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Gwybodaeth a mewnwelediad

Yn addas ar gyfer

Landlordiaid

Siaradwr

david lloyd

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X