Ymunwch â ni ar gyfer ein rhwydwaith ar-lein ar gyfer staff sy'n gweithio mewn Tai â Chymorth. Mae gennym ni amrywiaeth wych o siaradwyr i chi, a fydd yn rhannu arfer da a gwybodaeth a phrofiad ymarferol.

Rhwydwaith Staff Tai â Chymorth 2024

Dydd Mercher, 21 Mehefin 2024: 10.30am – 12.30pm

Ymunwch â ni ar gyfer ein rhwydwaith ar-lein ar gyfer staff sy'n gweithio mewn Tai â Chymorth. Mae gennym ni amrywiaeth wych o siaradwyr i chi, a fydd yn rhannu arfer da a gwybodaeth a phrofiad ymarferol.  

Eve Exley - Cymdeithas Tai Dewis Cyntaf

Clywch sut mae Cymdeithas Tai Dewis Cyntaf wedi llwyddo i ddod o hyd i ffordd i denantiaid ag anabledd dysgu gael ‘llais yn yr ystafell fwrdd’. Bydd eu Cydlynydd Iechyd a Lles, Eve, yn siarad am sut maent wedi sefydlu eu Grŵp Cynghori Tenantiaid newydd. Er ei bod yn ddyddiau cynnar, bydd Eve yn trafod sut mae’r grŵp dan arweiniad tenantiaid wedi bod hyd yn hyn a beth yw eu huchelgeisiau ar gyfer y dyfodol.

Siarter Hawliau  

Bydd Thea Raisbeck Pennaeth Ymchwil ac Arfer Gorau yn Spring Housing a Chymrawd Ymchwil Anrhydeddus ym Mhrifysgol Birmingham ac Eydritt Joensen, Pennaeth Cynorthwyol Tai yn Spring Housing ac Arweinydd Arfer Gorau ar gyfer Siarter Hawliau cwsmeriaid ar gyfer pobl sy'n byw mewn llety â chymorth a rennir yn Birmingham, yn trafod y ‘Siarter Hawliau’ – prosiect a gydnabyddir yn genedlaethol a gynhyrchwyd ar y cyd â phreswylwyr tai â chymorth. Bydd Thea ac Eydritt yn trafod sut a pham y crëwyd y Siarter, eu profiadau o gynnwys preswylwyr tai â chymorth, a sut mae’r Siarter ers hynny wedi’i hymgorffori mewn amrywiaeth o amgylcheddau tai â chymorth.

Pwy ddylai fynychu? Unrhyw aelod o staff sy'n gweithio mewn tai â chymorth.

Cost:  Am ddim ac yn unigryw i aelodau TPAS Cymru yn unig.

Pethau i'w gwybod:

  • Gweminar ar-lein dros Zoom fydd hwn
  • Ni fydd y sesiwn yn cae ei recordio

Archebwch eich lle drwy'r ddolen Zoom yma

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Rhwydwaith Staff Tai â Chymorth 2024

Dyddiad

Dydd Mercher 12 Mehefin 2024, 10:30 - 12:30

Archebu Ar gael Tan

Dydd Mawrth 11 Mehefin 2024

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Yn addas ar gyfer

Landlordiaid

Siaradwr

Guest Speaker

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X