Rydym yn newid Rhwydwaith Tenantiaid cyntaf 2023 i edrych ar bwnc pwysig Tamprwydd a Llwydni

Rhwydwaith Tenantiaid 17.01.23

Dydd Mawrth 17 Ionawr 10.30 – 12pm

Rydym yn newid Rhwydwaith Tenantiaid cyntaf 2023 i edrych ar bwnc pwysig Tamprwydd a Llwydni

Mae landlordiaid, a hynny'n gwbl briodol, o dan fwy o graffu rheoleiddiol o ran sut y maent yn ymdrin â tamprwydd a llwydni yng nghartref tenantiaid. Bydd David Wilton, Prif Weithredwr TPAS Cymru yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa yng NghymruMae David wedi edrych ar gyfathrebu â thenantiaid gan landlordiaid a bydd yn rhannu enghreifftiau ‘bywyd go iawn’ a bydd yn gofyn i chi am eich barn am rywfaint o’r wybodaeth y mae landlordiaid yn ei darparu ar hyn o bryd i’w tenantiaid. Eich cyfle i ddweud eich dweud ar y mater pwysig hwn.    

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi dydd Mawrth yr 17eg

Pwy ddylai fynychu?

Tenantiaid

Cost

Rhad ac am ddim

Pethau i'w gwybod:
  • Gweminar ar-lein yw hwn trwy Zoom
  • Ni fydd y sesiwn yn cael ei recordio

Archebwch eich lle drwy'r ddolen Zoom yma:  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqdO2rrj4tE9OfS2BMf522SJDR-ibfOzZw

Noder – ar ôl i chi archebu drwy ddefnyddio'r ddolen hon byddwch yn derbyn cadarnhad e-bost gyda'r ddolen ymuno yn uniongyrchol gan Zoom ([email protected]) Nid yw'r ddolen ymuno yn dod o gyfeiriad e-bost TPAS Cymru felly efallai y bydd angen i chi wirio eich blychau e-bost sbam/sothach.  Mae'r e-bost gyda'r ddolen ymuno hefyd yn rhoi cyfle i chi gadw'r manylion i galendr electronig, fel Outlook

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Rhwydwaith Tenantiaid 17.01.23

Dyddiad

Dydd Mawrth 17 Ionawr 2023, 10:30 - 12:00

Archebu Ar gael Tan

16 Ionawr 2023

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Gwybodaeth a mewnwelediad

Yn addas ar gyfer

Tenantiaid

Siaradwr

Helen Williams

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Digwyddiadau'r Gorffennol a'r Dyfodol

 
23 Ionawr 2024
Network
Clwb Cyfathrebu Ionawr 2024
14 Rhagfyr 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Tenantiaid – 2023 – eich uchafbwyntiau
13 Rhagfyr 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Lloriau – Gweithredu SACT2023
23 Tachwedd 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Anabledd mis Tachwedd
123456789

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X