Yn y digwyddiad rhwydwaith ar-lein hwn, rydym am ganolbwyntio ar gyfathrebu ac ymgysylltu digidol

Ymgysylltu Digidol – Staff Awdurdodau Lleol

Dydd Mawrth, 7 Tachwedd 2023:  10.30am – 12pm

Mae cyfathrebu digidol, ymgysylltu a rhyngweithio yn tyfu ac felly mae’n bryd dod at ein gilydd a siarad am ble rydym yn mynd yn awdurdodau lleol Cymru.

Yn y digwyddiad rhwydwaith ar-lein hwn, rydym am ganolbwyntio ar gyfathrebu ac ymgysylltu digidol.

Rydyn ni eisiau rhyngom ni i drafod cyfryngau cymdeithasol: sut ydych chi'n dod ymlaen?; beth sy'n gweithio?; pa rwystrau sydd gennych yn fewnol ac yn allanol? Gadewch i ni rannu eich profiadau a’ch cynlluniau rhwng cyd-staff yr awdurdod lleol.
 

Rydym hefyd eisiau siarad am lwyfannau ymgysylltu â thenantiaid a bydd TPAS Cymru yn dod â diweddariadau ac enghreifftiau datblygu o Loegr a’r Alban i’ch ysbrydoli.

Mae hwn yn ddigwyddiad rhwydwaith rhad ac am ddim i staff awdurdodau lleol (sy’n aelodau o TPAS Cymru; dyna chi gyd yng Nghymru!). Bydd yn cael ei gynnal gan ddefnyddio MS Teams yn lle ein Zoom dewisol i gynnwys cymaint o staff ALl â phosibl.

Hyrwyddwyr: David Wilton a Helen Williams

Ar gyfer pwy mae'r sesiwn:

Staff Awdurdodau Lleol yn unig

Cost fesul person 

Rhad ac am ddim ar gyfer staff Awdurdodau Lleol

Pethau i'w gwybod:
  • Cynhelir y sesiwn hwn dros MS TEAMS
  • Ni fydd y sesiwn yn cael ei recordio

Archebwch eich lle drwy e-bostio [email protected]

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Ymgysylltu Digidol – Staff Awdurdodau Lleol

Dyddiad

Dydd Mawrth 07 Tachwedd 2023, 10:30 - 12:00

Archebu Ar gael Tan

Dydd Iau 02 Tachwedd 2023

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Gwybodaeth a mewnwelediad

Yn addas ar gyfer

Landlordiaid

Siaradwr

David Wilton

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Digwyddiadau'r Gorffennol a'r Dyfodol

 
23 Ionawr 2024
Network
Clwb Cyfathrebu Ionawr 2024
14 Rhagfyr 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Tenantiaid – 2023 – eich uchafbwyntiau
13 Rhagfyr 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Lloriau – Gweithredu SACT2023
23 Tachwedd 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Anabledd mis Tachwedd
123456789

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X