AROLYGON BYW AGORED - DWEUD EICH DWEUD

ADRODDIADAU AROLYGON PWLS TENANTIAID

CanlyniadauArolwg Blynyddol ar Sero Net ac Effeithlonrwydd Ynni - Mai 2024 
White LineMae ein 4edd Pwls flynyddol Sero Net yn canolbwyntio ar effeithlonrwydd ynni, cynhesrwydd fforddiadwy ac awedddau tuag at Sero Net.

Gweler y canlyniadau TPAS Consultancy

CanlyniadauArolwg Digartrefedd, Dyraniadau a Blaenoriaethau - Chwefror 2024 
White LineMae ein Pwls Tenantiaid diweddaraf yn dilyn Llywodraeth Cymru yn gofyn am farn ar eu cynigion i bolisi a chyfraith i derfynu digartrefedd.

Gweler y canlyniadau TPAS Consultancy

CanlyniadauTrydedd Arolwg Tenantiaid Blynyddol - Rhagfyr 2023 
White Line
Mae ein trydedd Arolwg Tenantinaid Blynyddol yn adlewyrchu lleisiau tenantiiad ledled Cymru ac o ystod eang o gefndiroedd.           TPAS Consultancy

CanlyniadauArolwg Ymgynghori Gosod Rhenti - Hydref 2023 
White LineMae ein Pwls Tenantiaid dieddaraf yn canolbwynti oar un o'r materion mwyaf ym maes tai ar hyn o bryd sef gosod rhan ac ymgynhoriad rhent.  Rydym yn falch o allu cyhoeddi en adroddiad i'r cyhoedd gyda'n mewnweliadau.

Gweler y canlyniadau TPAS Consultancy

CanlyniadauArolwg Tai Digonol a Rhenti Teg yn y Sector Rhentu Preifat - Awst 2023 
White LineMae'r Pwls Tenantiaid hwn yn ganlyniad i Lywodraeth Cymru gyhoeddi eu Papur Gwyrdd ar Rhenti Teg a Fforddiadwyedd felly manteisiodd TPAS Cymru ar y cyfle i gydweithio â’r elusen Llesiant Rhieni Sengl i gael mewnwelediad gan rentwyr preifat i ddeall eu heriau, eu gobeithion a’u dyheadau ar gyfer dyfodol rhentu’n breifat yng Nghymru ac archwilio safbwyntiau rhentwyr preifat ar y pynciau a drafodir yn y Papur Gwyrdd.

Gweler y canlyniadau TPAS Consultancy

Canlyniadau3ydd Arolwg Sero Net Cymru Gyfan ac Effeithlonrwydd Ynni - Mehefin 2023  
White LineMae ein trydydd Arolwg Sero Net Blynyddol ac Effeithlonrwydd Ynni wedi'i gynllunio i archwilio barn tenantiaid ar yr agenda datgarboneiddio ac ymddygiadau ers yr argyfwng costau byw.

Gweler y canlyniadau TPAS Consultancy 
 

 

Canlyniadau3ydd Arolwg Sero Net Cymru Gyfan ac Effeithlonrwydd Ynni - 23 Mehefin  
White LineMae ein trydydd Arolwg Sero Net Blynyddol ac Effeithlonrwydd Ynni wedi'i gynllunio i archwilio barn tenantiaid ar yr agenda datgarboneiddio ac ymddygiadau ers yr argyfwng costau byw.

Gweler y canlyniadau TPAS Consultancy