Rydym yn ail-adrodd y digwyddiad hwn yn dilyn ymlaen o ganfyddiadau diweddaraf ein hadroddiad Pwls Tenantiaid, lle nododd 60% o denantiaid fod ganddynt leithder neu lwydni yn eu cartrefi

Anwedd a Llwydni: Sut i gael eich cyfathrebiadau'n iawn i denantiaid

Dydd Mercher 2 Chwefror 2022: 10.30 – 12.30

Yn ôl oherwydd galw mawr!

Rydym yn ail-adrodd y digwyddiad hwn yn dilyn ymlaen o ganfyddiadau diweddaraf ein hadroddiad Pwls Tenantiaid, lle nododd 60% o denantiaid fod ganddynt leithder neu lwydni yn eu cartrefi.

Mae'n deg dweud, y canfyddiad penodol hwn a gafodd yr ymateb mwyaf gan y sector, rhai yn cytuno neu'n anghytuno.  Derbynnir fodd bynnag ei fod yn gategori eang o lwydni syml i beryglon iechyd difrifol.   Yn allweddol i hyn yw ymwybyddiaeth tenantiaid o'r gwahaniaethau; sut y gall tenantiaid frwydro yn erbyn llaith ac anwedd ac ati.

Rydym yn ail-gynnal y digwyddiad hwn i rannu rhai enghreifftiau ymarferol o bob rhan o'r DU a chyfleoedd i sgwrsio â staff eraill o bob rhan o'r sector am yr hyn maen nhw'n ei wneud. Mae hyn wedi'i anelu'n bennaf at staff tai ar draws maes amlddisgyblaeth o gynnal a chadw ac atgyweirio, canolfannau cyswllt, cyfathrebu ac ymgysylltu â thenantiaid. Nid yw'n sesiwn dechnegol.

Mae'n gymysgedd o enghreifftiau o arfer gorau, cyfle i rwydweithio a chyfle i drafod pynciau penodol trwy ystafelloedd ymneilltuo:

 1. Cyfathrebu'r gwahanol fathau o leithder, llwydni ac anwedd
 2. Sut i gyfathrebu cyfathrebiadau ataliol effeithiol a chyfathrebu sicrwydd
 3. Sut i gyflawni cyfathrebiadau mwy cynhwysol neu gynulleidfaoedd penodol h.y. Iaith blaen, Diwylliannau Gwahanol
 4. Sut mae pobl yn cyfathrebu â thenantiaid ynghylch sut maen nhw'n rheoli cwynion ac ymchwiliadau llaith a llwydni
 5. Pa dechnegau sydd wedi gweithio ym maes atal, cyfathrebu ac arfer gorau
 
Cost:
Aelodau £29+TAW
Pawb Arall: £49+TAW
 

Sesiwn ryngweithiol fydd hon trwy Zoom. Cliciwch yma i gofrestru: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMpc-qhrT8sEtZqK7d9M6l1UNfqEESwv47F

Noder – ar ôl i chi gofrestru gan trwy'r ddolen hon byddwch yn derbyn cadarnhad e-bost gyda'r ddolen ymuno yn uniongyrchol gan Zoom ([email protected]) Nid yw'r ddolen ymuno yn dod o gyfeiriad e-bost TPAS Cymru felly efallai y bydd angen i chi wirio eich blychau e-bost sbam / sothach. Mae'r e-bost gyda dolen ymuno hefyd yn rhoi cyfle i chi arbed y manylion i galendr electronig, fel Outlook

Polisi Canslo - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
 • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
 • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
 • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
 • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi

 

 

 

 

 

 

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Anwedd a Llwydni: Sut i gael eich cyfathrebiadau'n iawn i denantiaid

Dyddiad

Dydd Mercher 02 Chwefror 2022, 10:30 - 12:30

Archebu Ar gael Tan

31 Ionawr 2022

Math o ddigwyddiad

Hyfforddiant

Yn addas ar gyfer

Landlordiaid

Siaradwr

David Wilton

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Digwyddiadau'r Gorffennol a'r Dyfodol

 
06 Gorffennaf 2022
Ymgysylltu â'r gymuned
Creu Cymunedau Gwych
23 Mehefin 2022
Hyfforddiant
Ymgysylltu cynhwysol – Croeso i Bawb!
22 Mehefin 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Clwb Cyfathrebiadau Rhentu Cartrefi
13 Mehefin 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Wythnos SeroNet 2022
09 Mehefin 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Ymgynghoriad SATC - Staff
08 Mehefin 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Ymgynghoriad SATC - Tenantiaid
26 Mai 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Digwyddiad Swyddgion 'Gofyn Unrhyw Beth'
123456789

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X
Polisi Canslo - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
 • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
 • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
 • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
 • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi