Ydych chi'n rhentu gan landlord preifat neu asiant gosod tai yng Ngogledd Cymru?

Taflen Ffeithiau Tenantiaid Preifat Gogledd Cymru 

Ydych chi'n rhentu gan landlord preifat neu asiant gosod tai yng Ngogledd Cymru?

Rydym wedi bod yn gweithio gyda 6 Awdurdod Lleol yng Ngogledd Cymru dros y ddwy flynedd ddiwethaf i sicrhau bod lleisiau tenantiaid yn cael eu clywed ar draws y sector rhentu preifat. Gyda'n gilydd, rydym wedi bod yn gweithio i sicrhau bod gan denantiaid y wybodaeth allweddol sydd ei hangen arnynt i deimlo'n wybodus am eu tenantiaeth.
 
Yr awdurdodau lleol dan sylw yw - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint, Cyngor Gwynedd, Cyngor Sir Ynys Môn a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.
 
Rydym yn awr yn falch o rannu ein taflen ffeithiau ddiweddaraf ar Gyfraddau LTLl a gwybodaeth gyswllt. Mae hwn yn bwnc pwysig ac mae'r cylchlythyr yn cynnwys gwybodaeth hanfodol i bob tenant preifat.
 

I ddarllen y daflen ffeithiau yn Saesneg, cliciwch yma

I ddarllen y daflen ffeithiau yn y Gymraeg, cliciwch yma

  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau, cysylltwch â [email protected]