Sut gallwn ni sicrhau bod pob Tenant yn cael mynediad teg a chynhwysol at wasanaethau landlordiaid?

 

Bregusrwydd Defnyddwyr mewn Tai – Beth ydyw? a Sut gall landlordiaid cymdeithasol ei atal?

Dydd Iau, 13 Mehefin: 10.00am – 11:30am

Mae tenantiaid yn ‘ddefnyddwyr’ amrywiaeth o wasanaethau a ddarperir gan eu landlord, megis atgyweiriadau, cyngor ariannol a rheoli tai, ond a all pob Tenant gael mynediad hawdd at y gwasanaethau hyn pan fydd eu hangen arnynt?

Ymunwch â ni ar gyfer y gweithdy bach ar-lein hwn AM DDIM gan Consumer Frienda'i genhadaeth yw cefnogi defnyddwyr a busnesau fel ei gilydd i sicrhau bod gwybodaeth am wasanaethau, cyngor ac addysg yn syml ac yn hygyrch i bawb.

Bydd y sesiwn yn archwilio ‘bregusrwydd defnyddwyr’ mewn tai – beth ydyw a sut y gall landlordiaid cymdeithasol gynorthwyo pob tenant trwy greu gwasanaeth cynhwysol sy’n cefnogi pob math o fregusrwydd defnyddwyr.

Amlinelliad o'r Gweithdy:

  1. Beth yw bregusrwydd defnyddwyr?
  2. Beth yw achosion posibl bregusrwydd defnyddwyr mewn tai?
  3. Helpu chi i ddeall sut y gallech nodi a gweithio gyda defnyddwyr i gael y canlyniad gorau iddynt.
  4. Awgrymiadau ymarferol ar sut i gefnogi defnyddwyr.
  5. Cyfle i fyfyrio ar brosesau cyfredol.

Hyfforddwyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Baxter MBE ac Adam Carter

 
Ar gyfer pwy mae'r sesiwn?

Mae'r sesiwn yn addas ar gyfer staff, tenantiaid, aelodau bwrdd

Mae'r sesiwn hon AM DDIM ac yn arbennig ar gyfer aelodau TPAS Cymru

Archebwch eich lle trwy'r ddolen zoom hon: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUpcuqhpjsqGdVJyxlaovol6uLuHCo2JQSN

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Bregusrwydd Defnyddwyr mewn Tai – Beth ydyw? a Sut gall landlordiaid cymdeithasol ei atal?

Dyddiad

Dydd Iau 13 Mehefin 2024, 10:00 - 11:30

Archebu Ar gael Tan

Dydd Mercher 12 Mehefin 2024

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Yn addas ar gyfer

I gyd

Siaradwr

Guest Speaker

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X