Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhan o’n Fforwm Aelodau Bwrdd cyfeillgar a fydd yn dod ag aelodau bwrdd sy'n denantiaid o bob rhan o’r wlad ynghyd

Fforwm Tenantiaid sy'n Aelodau'r Bwrdd

Dydd Iau 25 Ebrill - 10.30am -12.00pm

  • Ydych chi'n Denant sy'n aelod o fwrdd Cymdeithas Tai yng Nghymru?

  • Ydych chi'n Denant sy'n edrych i ddod yn aelod bwrdd?

- os felly yna gwnewch yn siŵr eich bod yn rhan o’n Fforwm Aelodau Bwrdd cyfeillgar a fydd yn dod ag aelodau bwrdd sy'n denantiaid o bob rhan o’r wlad ynghyd.

Mae'r fforwm ar-lein hwn wedi'i gynllunio i fod yn anffurfiol a rhyngweithiol, gan roi'r cyfle i chi gyfarfod, rhwydweithio a rhannu profiadau a syniadau gydag aelodau eraill o Denantiaid ar y Bwrdd o bob rhan o Gymru.

Manteisiwch i'r eithaf ar y cyfle hwn i ddatblygu rhwydwaith o gyfoedion, cefnogi tenantiaid eraill mewn rolau tebyg a datblygu eich gwybodaeth.

Mae'r sesiwn hon am ddim ac yn arbennig ar gyfer aelodau TPAS Cymru

Ar gyfer pwy mae'r sesiwn? Tenantiaid sy'n aelodau Bwrdd o Gymdeithas Tai neu Denantiaid sy'n edrych i ddod yn aelod bwrdd.

Pethau i'w gwybod:
  • Gweminar ar-lein yw hwn trwy Zoom
  • Ni fydd y sesiwn yn cael ei recordio

Archebwch eich lle drwy'r ddolen Zoom hon:  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMpf-quqjsiHtz6jbzMdBV0RqotlYwlhMXv

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Fforwm Tenantiaid sy'n Aelodau'r Bwrdd

Dyddiad

Dydd Iau 25 Ebrill 2024, 10:30 - 12:00

Archebu Ar gael Tan

22 Ebrill 2024

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Yn addas ar gyfer

Tenantiaid

Siaradwr

david lloyd

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X