Mae'r digwyddiad hwn yn dilyn ymlaen o ganfyddiadau diweddaraf ein hadroddiad Pwls Tenantiaid, lle nododd 60% o denantiaid fod ganddynt leithder neu lwydni

 

Llwydni ac Anwedd: Sut i gael eich cyfathrebiadau'n iawn i denantiaid

MAE'R DIGWYDDIAD YMA YN AWR YN LLAWN - RYDYM WEDI TRFNU SESIWN ARALL AR GYFER 2PM - Cliciwch yma

Dydd Mercher, 8 Rhagfyr: 10.00am - 12.30pm

Mae'r digwyddiad hwn yn dilyn ymlaen o ganfyddiadau diweddaraf ein hadroddiad Pwls Tenantiaid, lle nododd 60% o denantiaid fod ganddynt leithder neu lwydni.
Mae'n deg dweud, y canfyddiad penodol hwn a gafodd yr ymateb mwyaf gan y sector, rhai yn cytuno neu'n anghytuno. 

Derbynnir fodd bynnag ei fod yn gategori eang o lwydni syml i beryglon iechyd difrifol.  

Yn allweddol i hyn yw ymwybyddiaeth tenantiaid o'r gwahaniaethau; sut y gall tenantiaid frwydro yn erbyn llaith ac anwedd ac ati.

Mae TPAS Cymru yn dymuno cynnal digwyddiad i rannu rhai enghreifftiau ymarferol o bob rhan o'r DU a chyfleoedd i sgwrsio â staff eraill o bob rhan o'r sector am yr hyn maen nhw'n ei wneud. Mae hyn wedi'i anelu'n bennaf at staff tai ar draws maes amlddisgyblaeth o gynnal a chadw ac atgyweirio, canolfannau cyswllt, cyfathrebu ac ymgysylltu â thenantiaid. Nid yw'n sesiwn dechnegol.

Mae'n gymysgedd o enghreifftiau o arfer gorau, cyfle i rwydweithio a chyfle i drafod pynciau penodol trwy ystafelloedd ymneilltuo:

 1. Cyfathrebu'r gwahanol fathau o leithder, llwydni ac anwedd
 2. Sut i gyfathrebu cyfathrebiadau ataliol effeithiol a chyfathrebu sicrwydd
 3. Sut i gyflawni cyfathrebiadau mwy cynhwysol neu gynulleidfaoedd penodol h.y. Iaith blaen, Diwylliannau Gwahanol
 4. Sut mae pobl yn cyfathrebu â thenantiaid ynghylch sut maen nhw'n rheoli cwynion ac ymchwiliadau llaith a llwydni
 5. Pa dechnegau sydd wedi gweithio ym maes atal, cyfathrebu ac arfer gorau.
Cost:
Aelodau £29+TAW
Pawb Arall: £49+TAW

 

MAE'R DIGWYDDIAD YMA YN AWR YN LLAWN - RYDYM WEDI TRFNU SESIWN ARALL AR GYFER 2PM - Cliciwch yma


Polisi Canslo - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
 • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
 • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
 • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
 • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi
 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Llwydni ac Anwedd: Sut i gael eich cyfathrebiadau'n iawn i denantiaid

Dyddiad

Dydd Mercher 08 Rhagfyr 2021, 10:00 - 12:30

Archebu Ar gael Tan

Dydd Mawrth 07 Rhagfyr 2021

Math o ddigwyddiad

Gwybodaeth a mewnwelediad

Yn addas ar gyfer

Landlordiaid

Siaradwr

Elizabeth Taylor

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Digwyddiadau'r Gorffennol a'r Dyfodol

 
17 Mawrth 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Staff a Chymorth Mawrth 2022
09 Mawrth 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Fforwm Craffu Mawrth 2022
17 Chwefror 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Tenantiaid Chwefror 2022
15 Chwefror 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Ail-ymweld â’r ‘Pethau Iawn’
08 Chwefror 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Staff ar Reoleiddio Cymdeithas Tai
27 Ionawr 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Y 'Clwb Cyfathrebiadau' - Ionawr 2022
12345678910

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X
Polisi Canslo - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
 • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
 • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
 • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
 • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi