Dyluniwyd y digwyddiad rhwydweithio newydd hwn i'ch galluogi i archwilio'r ‘Safonau Rheoleiddio’ newydd sy'n ymwneud ag Ymgysylltu â Thenantiaid yn fwy manwl a rhannu dysgu ac ymarfer gyda staff o LCC'au eraill

Rhwydwaith Staff ar Reoleiddio Cymdeithas Tai

Mae'r digwyddiad yma yn llawn

Dydd Mawrth, 8 Chwefror: 10am – 12noon

Am ddim ac yn unigryw i aelod-sefydliadau TPAS Cymru

Dyluniwyd y digwyddiad rhwydweithio newydd hwn i'ch galluogi i archwilio'r ‘Safonau Rheoleiddio’ newydd sy'n ymwneud ag Ymgysylltu â Thenantiaid yn fwy manwl a rhannu dysgu ac ymarfer gyda staff o LCC'au eraill..  

Bydd y sesiwn yn canolbwyntio ar:

  • Sut mae sefydliadau'n cwrdd â'r safonau newydd ar gyfer ymgysylltu â thenantiaid.
  • Sut mae sefydliadau'n dangos eu bod yn cwrdd â'r safonau newydd ar gyfer ymgysylltu â thenantiaid.

Sesiwn anffurfiol ar-lein fydd hon trwy Zoom a bydd yn defnyddio ystafelloedd ymneilltuo, lle bo angen, i alluogi rhannu gwybodaeth ac ar gyfer trafodaethau.

Ar gyfer pwy mae’r sesiwn?

Mae'r sesiwn yn addas ar gyfer staff o Gymdeithasau Tai.

Mae’r sesiwn AM DDIM ac yn unigryw ar gyfer aelod-sefydliadau TPAS Cymru.

Mae'r digwyddiad yma yn llawn

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Rhwydwaith Staff ar Reoleiddio Cymdeithas Tai

Dyddiad

Dydd Mawrth 08 Chwefror 2022, 10:00 - 12:00

Archebu Ar gael Tan

07 Chwefror 2022

Math o ddigwyddiad

Gwybodaeth a mewnwelediad

Yn addas ar gyfer

Landlordiaid

Siaradwr

david lloyd

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Digwyddiadau'r Gorffennol a'r Dyfodol

 
06 Gorffennaf 2022
Ymgysylltu â'r gymuned
Creu Cymunedau Gwych
23 Mehefin 2022
Hyfforddiant
Ymgysylltu cynhwysol – Croeso i Bawb!
22 Mehefin 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Clwb Cyfathrebiadau Rhentu Cartrefi
13 Mehefin 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Wythnos SeroNet 2022
09 Mehefin 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Ymgynghoriad SATC - Staff
08 Mehefin 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Ymgynghoriad SATC - Tenantiaid
26 Mai 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Digwyddiad Swyddgion 'Gofyn Unrhyw Beth'
123456789

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X