Sesiwn ar dorri rhwystrau i ymgysylltu gwleidyddol

Rhwydwaith Tenantiaid Mawrth

Dydd Mawrth 19 Mawrth 2024  10.30 am – 12pm

Yn ystod Rhwydwaith Tenantiaid mis Mawrth bydd yr Athro Cristina Leston-Bandeira o Brifysgol Leeds yn adrodd yn ôl ar ei phrosiect ar dorri rhwystrau i ymgysylltiad gwleidyddol. Bydd yn cyflwyno canfyddiadau’r prosiect ymchwil (a oedd yn cynnwys tenantiaid o Rwydwaith Tenantiaid TPAS Cymru) a’r argymhellion i wneud deiseb yn fwy hygyrch i ddinasyddion Cymru.
 

Bydd cyfle hefyd i chi rwydweithio a rhannu arfer da ynghylch Cyfranogiad/Cyfranogiad Tenantiaid gyda thenantiaid eraill o bob rhan o Gymru.

Pwy ddylai fynychu?

Tenantiaid

Cost: Am ddim

Pethau i'w gwybod:

 

  • Gweminar ar-lein yw hwn trwy Zoom
  • Ni fydd y sesiwn yn cael ei recordio

Archebwch eich lle trwy'r ddolen Zoom hon: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAuf-qsrjsuGt3KITvvM1CyKfXXHUEL98uP

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Rhwydwaith Tenantiaid Mawrth

Dyddiad

Dydd Mawrth 19 Mawrth 2024, 10:30 - 12:00

Archebu Ar gael Tan

18 Mawrth 2024

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Yn addas ar gyfer

Tenantiaid

Siaradwr

Guest Speaker

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X