Ymunwch â ni ar gyfer y Rhwydwaith Tenantiaid olaf yn 2021 pan fyddwch chi'n cael cyfle i edrych yn ôl a myfyrio ar beth oedd uchafbwyntiau'r flwyddyn

 

Rhwydwaith Tenantiaid Rhagfyr 2021

Dydd Mawrth 7 Rhagfyr 2021

Ymunwch â ni ar gyfer y Rhwydwaith Tenantiaid olaf yn 2021 pan fyddwch chi'n cael cyfle i edrych yn ôl a myfyrio ar beth oedd uchafbwyntiau'r flwyddyn.

Bydd cyfle hefyd i ymchwilio i'r dyfodol - beth fydd, neu a ddylech chi fod yn edrych arno yn 2022? Beth yw'r materion mawr y dylai tenantiaid fod yn rhan ohonynt a sut y byddwch yn ymgynghori â'r corff ehangach o denantiaid ac yn ei rannu?

Heb fynychu un o'n rhwydweithiau o'r blaen? Ymunwch â ni - bydd croeso mawr i chi.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi ar y 7fed!

Cofrestrwch trwy’r ddolen Zoom yma: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcof--orz4rHdCslZbzq2Hbx2EFmfAeHBgB

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Rhwydwaith Tenantiaid Rhagfyr 2021

Dyddiad

Dydd Mawrth 07 Rhagfyr 2021, 14:00 - 15:30

Archebu Ar gael Tan

06 Rhagfyr 2021

Math o ddigwyddiad

Gwybodaeth a mewnwelediad

Yn addas ar gyfer

Tenantiaid

Siaradwr

Helen Williams

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Digwyddiadau'r Gorffennol a'r Dyfodol

 
17 Mawrth 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Staff a Chymorth Mawrth 2022
09 Mawrth 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Fforwm Craffu Mawrth 2022
17 Chwefror 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Tenantiaid Chwefror 2022
15 Chwefror 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Ail-ymweld â’r ‘Pethau Iawn’
08 Chwefror 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Staff ar Reoleiddio Cymdeithas Tai
27 Ionawr 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Y 'Clwb Cyfathrebiadau' - Ionawr 2022
12345678910

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X