Sesiwn hyfforddi ryngweithiol gydag arbenigwr blaenllaw ar Graffu yn y DU, Dr Dave McKenna

 

 

Sgiliau Holi Adeiladol ar gyfer Craffu/Byrddau

Dydd Mercher 25 Mai:  10.30 – 12.30pm

Sesiwn hyfforddi ryngweithiol gydag arbenigwr blaenllaw ar Graffu yn y DU, Dr Dave Mckenna

Mae’r sesiwn ryngweithiol hon ar gyfer tenantiaid/aelodau bwrdd sy’n ymwneud â chyfarfodydd bwrdd a/neu graffu a bydd yn edrych ar ffyrdd o fod yn fwy adeiladol a chynhyrchiol mewn cyfarfodydd. Bydd awgrymiadau ymarferol yn cael eu rhannu i'ch helpu i feddwl am yr hyn yr ydych eisoes yn ei wneud yn dda a pha bethau newydd y gallech roi cynnig arnynt.

Mae Dave yn defnyddio doethineb arbenigwyr sgwrsio fel hyfforddwyr, hwyluswyr a chyfryngwyr er mwyn darparu awgrymiadau, technegau a fframweithiau y gellir eu defnyddio a’u rhannu’n hawdd.  

Bydd y sesiwn yn gymysgedd o gyflwyniadau byr a gwaith mewn grwpiau bach fel y gallwch ddysgu oddi wrth gyfranogwyr eraill a chael cyfle i roi cynnig ar bethau.

Bydd pynciau allweddol yn cynnwys:
  • Her adeiladol a chefnogaeth adeiladol
  • Fformiwla syml ar gyfer gwneud cyfraniad
  • Pa gwestiwn i'w ddefnyddio a phryd
  • Syniadau ar gyfer creu sgyrsiau cynhyrchiol mewn cyfarfodydd
Cost:
Tenantiaid a Staff (aelodau): £59 + TAW
Pawb Arall:  £89 + TAW
 

Archebwch eich lle drwy’r ddolen Zoom yma: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUtd-CsqjsrHt0VWqDBKhoxQYvLt1XFT1L6

Noder – ar ôl i chi gofrestru gan trwy'r ddolen hon byddwch yn derbyn cadarnhad e-bost gyda'r ddolen ymuno yn uniongyrchol gan Zoom ([email protected]) Nid yw'r ddolen ymuno yn dod o gyfeiriad e-bost TPAS Cymru felly efallai y bydd angen i chi wirio eich blychau e-bost sbam / sothach. Mae'r e-bost gyda dolen ymuno hefyd yn rhoi cyfle i chi arbed y manylion i galendr electronig, fel Outlook


Polisi Canslo - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
  • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
  • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
  • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
  • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
 
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i c

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Sgiliau Holi Adeiladol ar gyfer Craffu/Byrddau

Dyddiad

Dydd Mercher 25 Mai 2022, 10:30 - 12:30

Archebu Ar gael Tan

Dydd Iau 19 Mai 2022

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Hyfforddiant

Yn addas ar gyfer

I gyd

Siaradwr

Guest Speaker

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Digwyddiadau'r Gorffennol a'r Dyfodol

 
14 Gorffennaf 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Tenantiaid
12 Gorffennaf 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Ymgynghoriad SATC – Staff a Thenantiaid SESIWN YCHWANEGOL
06 Gorffennaf 2022
Ymgysylltu â'r gymuned
Creu Cymunedau Gwych
23 Mehefin 2022
Hyfforddiant
Ymgysylltu cynhwysol – Croeso i Bawb!
22 Mehefin 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Clwb Cyfathrebiadau Rhentu Cartrefi
13 Mehefin 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Wythnos SeroNet 2022
09 Mehefin 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Ymgynghoriad SATC - Staff
12345678

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X