Dulliau Cyfathrebu a Newyddion


Nid yw pawb yn defnyddio'r un dulliau cyfathrebu. Mae yna rai technolegol iawn, sy'n edrych ymlaen at ap neu wefan newydd, ac mae rhai sydd well ganddynt y ffyrdd traddodiadol o wneud pethau. Defnyddiwch yr arolwg yma i ddweud wrthym sut rydych chi'n derbyn newyddion, a sut rydych chi am i'ch landlord gyfathrebu â chi. Byddwn yn anfon eich barn yn ddienw at landlordiaid, fel y gallant gysylltu â chi yn y ffyrdd rydych chi'n teimlo'n fwyaf cyfforddus

"Dwi'n falch i fod ar Pwls Tenantiaid fel bod y 'powers that be' yn gallu gwrando ar yr hyn mae tenantiaid eisiau"

 

Mrs McWhirter

CT Clwyd Alyn

Ein Haddewid (h.y. y Telerau ac Amodau)

1)  Byddwn ond yn gofyn cwestiynau sy'n cyfateb i'ch proffil.
2)  Nid oes RHAID i chi gwblhau arolwg
3) Gallwch adael neu roi'r gorau i dderbyn gwahoddiadau i gwblhau arolygon ar unrhyw adeg

4) Efallai y byddwn o bryd i'w gilydd yn gofyn cwestiynau i chi gan gyrff Tai eraill (fel y Rheoleiddiwr) y byddwn wedi'u gwirio a'u cymeradwyo. Byddwn yn gwneud hynny'n glir ac yn darparu cymhellion