01

Strategaeth Ymgysylltu

Gwnewch yn siŵr bod eich ymgysylltu â thenantiaid yn cysylltu’n uniongyrchol ag amcanion y cynllun busnes.

02

Adnoddau ar gyfer Ymgysylltu

Rhaid i’ch ymgysylltu fod ag adnoddau er mwyn sicrhau ei fod yn effeithiol o ran cyflawni canlyniadau a gynlluniwyd.

 

03

Gwybodaeth a Mewnwelediad

Darparu mynediad at wybodaeth ar y lefel gywir, ar yr amser cywir, i'r bobl gywir yn y ffordd gywir.

04

Dylanwadu a Chraffu

Sicrhau bod tenantiaid, lesddeiliaid a chymunedau yn gallu dylanwadu’n briodol.

 

05

Ymgysylltu â'r Gymuned

Ymgysylltu â chymunedau a rhanddeiliaid lleol i ddatblygu prosiectau a chynlluniau i ddiwallu anghenion a adnabuwyd ar y cyd.

06

Gwerthfawrogi Ymgysylltu

Sicrhewch fod eich canlyniadau ymgysylltu â thenantiaid o fudd i sefydliadau rhanddeiliaid, tenantiaid, lesddeiliaid a chymunedau.