Published on 15 February 2017
Bwrdd Rheoleiddiol Cymru - canllaw i denantiaid
Yma mae Helen White, Cadeirydd Bwrdd Rheoleiddiol Cymru yn egluro sut y mae'r Bwrdd yn gweithio a'i ddylanwad ar wella tai cymdeithasol yng Nghymru. Mae Helen hefyd yn esbonio sut y gall tenantiaid ddylanwadu ar ei waith. Gydag is-deitlau.