TPAS Cymru Net Zero

Cefnogaeth Dysgu a Datblygu

Pam fod hyn yn bwysig?


Sero Net yw’r her fwyaf i dai cymdeithasol a thenantiaid, am y deg i bymtheg mlynedd nesaf. Er mwyn iddo lwyddo, mae’n hanfodol bod staff a thenantiaid yn cael eu haddysgu ac yn cymryd rhan yn y pwnc hwn.

Mae TPAS Cymru wedi datblygu pecyn dysgu a datblygu aml-opsiwn cyffrous sy’n canolbwyntio ar Sero Net ym maes tai.

Amcanion:


1. Sefydliad a thenantiaid yn ennill gwybodaeth a dealltwriaeth o Sero Net.

Darlun ehangach o pam mae Cymru yn mynd yn Sero Net, a pham mae hynny’n bwysig.

3. Uned gydlynol o staff sy’n gallu trosglwyddo gwybodaeth ar Sero Net i denantiaid a staff eraill, gan arwain at lefel uwch o ymddiriedaeth gyda thenantiaid.

4. Syniadau ar sut i gynnwys eich tenantiaid mewn Sero Net trwy wahanol dechnegau

5. Grŵp addysgedig, gwybodus a chadarnhaol o staff, tenantiaid, ac aelodau bwrdd sy’n gyfarwydd â Sero Net yn barod i wynebu’r her.

 

Edrychwch ar ein Cyrsiau Sydd Ar Gael Yma