Dadbacio a Deall y safonau technegol sy'n ymwneud â chydrannau allweddol fel lleithder a llwydni, sŵn, larymau mwg a chynefinedd ehangach

SACT 2023 – Wedi'i Ddadbacio – Sesiwn 2

Gweler y manylion llawn ar bob un o’r 5 sesiwn yma

Dydd Iau 2 Mai: 10.00am - 11.15am – Dadbacio a Deall y safonau technegol sy'n ymwneud â chydrannau allweddol fel lleithder a llwydni, sŵn, larymau mwg a chynefinedd ehangach.

Mae gan y safonau allweddol hyn lawer o fanylion technegol ar gyfer gweithwyr proffesiynol technegol. Rydym am ddadbacio hynny gyda chymorth arbenigwr cyfeillgar. Byddwn yn ymchwilio i'r safonau technegol sy'n ymwneud â phynciau allweddol fel lleithder, llwydni, sŵn a'r gallu i fyw ynddo mewn modd hawdd ei ddeall. Cynlluniwyd SATC2023 i sicrhau bod cartrefi'n bodloni'r safonau ansawdd ac yn darparu amodau byw iach. Rhowch wybodaeth am y safonau, beth sydd ddim yn y safonau, a beth sy'n cael ei fesur? Byddwch yn ymwybodol o'r cwestiynau penodol sydd angen eu trafod. Nodi, mynd i'r afael â thenantiaid a'u cefnogi i roi gwybod am faterion sy'n ymwneud â lleithder a llwydni yn effeithiol.

Mae’r sesiwn hon yn rhan o rhaglen ar-lein bum rhan o sesiynau hyfforddi cynhwysfawr, wedi’u cynllunio i ddadbacio SATC2023 yn wybodaeth y gellir ei deall er mwyn rhoi’r wybodaeth i weithwyr tai proffesiynol, tenantiaid ac aelodau bwrdd gyda'r wybodaeth a sgiliau hanfodol i gyrraedd SATC yn iawn a gwella bodlonrwydd tenantiaid. Ymunwch â ni mewn cyfres o sesiynau difyr sy'n ymdrin â gwahanol agweddau ar y safon newydd.

Gweler y manylion llawn ar bob un o’r 5 sesiwn yma


Telerau ac Amodau - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
  • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
  • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
  • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
  • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
  • Ar gyfer ein digwyddiadau taledig sylwch, dim ond un person all ddefnyddio un cofrestriad taledig, a gwaherddir rhannu dolenni ymuno / sgriniau. Felly, rhaid i bob person sy'n mynychu'r digwyddiad hwn gael cofrestriad ar wahân.
Hawl TPAS Cymru i Ganslo

Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi

 

 

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

SACT 2023 – Wedi'i Ddadbacio – Sesiwn 2

Dyddiad

Dydd Iau 02 Mai 2024, 10:00 - 11:15

Archebu Ar gael Tan

Dydd Iau 02 Mai 2024

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Yn addas ar gyfer

I gyd

Siaradwr

Elizabeth Taylor

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X
Telerau ac Amodau - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
  • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
  • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
  • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
  • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
  • Ar gyfer ein digwyddiadau taledig sylwch, dim ond un person all ddefnyddio un cofrestriad taledig, a gwaherddir rhannu dolenni ymuno / sgriniau. Felly, rhaid i bob person sy'n mynychu'r digwyddiad hwn gael cofrestriad ar wahân.
Hawl TPAS Cymru i Ganslo

Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi