Arolwg Gwerth am Arian


Beth mae Gwerth am Arian yn ei olygu i chi? A fyddai'n well gennych chi filiau gwresogi isel dros wasanaeth cwsmeriaid cyflym? Ydych chi eisiau mannau gwyrdd lleol, neu a yw diweddariadau cymunedol rheolaidd yn bwysicach? Rhowch eich barn i ni drwy gwblhau'r arolwg hwn, a byddwn yn rhoi eich barn yn ôl i landlordiaid


.

"Dwi'n falch i fod ar Pwls Tenantiaid fel bod y 'powers that be' yn gallu gwrando ar yr hyn mae tenantiaid eisiau."

 

Mrs McWhirter

CT Clwyd Alyn 

Ein Haddewid (h.y. y Telerau ac Amodau)

1)  Byddwn ond yn gofyn cwestiynau sy'n cyfateb i'ch proffil.
2)  Nid oes RHAID i chi gwblhau arolwg
3) Gallwch adael neu roi'r gorau i dderbyn gwahoddiadau i gwblhau arolygon ar unrhyw adeg

4) Efallai y byddwn o bryd i'w gilydd yn gofyn cwestiynau i chi gan gyrff Tai eraill (fel y Rheoleiddiwr) y byddwn wedi'u gwirio a'u cymeradwyo. Byddwn yn gwneud hynny'n glir ac yn darparu cymhellion