Arolwg Ymddygiad Gwrthgymdeithasol


Gall ymddygiad gwrthgymdeithasol wthio hyd yn oed y cymunedau agosaf at eu terfynau. Mae llawer o safbwyntiau gwahanol ar ble mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn waeth, a beth sy'n ei achosi. Rydym eisiau clywed eich syniadau.

"Dwi'n falch i fod ar Pwls Tenantiaid fel bod y 'powers that be' yn gallu gwrando ar yr hyn y mae tenantiaid eisiau."

 

Mrs McWhirter

CT Clwyd Alyn

Ein Haddewid (h.y. y Telerau ac Amodau)

1)  Byddwn ond yn gofyn cwestiynau sy'n cyfateb i'ch proffil.
2)  Nid oes RHAID i chi gwblhau arolwg
3) Gallwch adael neu roi'r gorau i dderbyn gwahoddiadau i gwblhau arolygon ar unrhyw adeg

4) Efallai y byddwn o bryd i'w gilydd yn gofyn cwestiynau i chi gan gyrff Tai eraill (fel y Rheoleiddiwr) y byddwn wedi'u gwirio a'u cymeradwyo. Byddwn yn gwneud hynny'n glir ac yn darparu cymhellion