Arolwg Materion Budd-daliadau


Yn ystod y blynyddoedd diwethaf gwelwyd newidiadau dadleuol i'r system fudd-daliadau sydd wedi arwain at galedi i rai, a dryswch i lawer. Rydym eisiau clywed am eich profiadau gyda budd-daliadau, ac a yw erioed wedi effeithio ar y ffordd rydych chi'n rhentu.

"Dwi'n falchi fod ar Pwls Tenantiaid fel bod y 'powers that be' yn gallu gwrando ar yr hyn y mae tenantiaid eisiau."

 

Mrs McWhirter

CT Clwyd Alyn

 

Ein Haddewid (h.y. y Telerau ac Amodau)

1)  Byddwn ond yn gofyn cwestiynau sy'n cyfateb i'ch proffil.
2)  Nid oes RHAID i chi gwblhau arolwg
3) Gallwch adael neu roi'r gorau i dderbyn gwahoddiadau i gwblhau arolygon ar unrhyw adeg

4) Efallai y byddwn o bryd i'w gilydd yn gofyn cwestiynau i chi gan gyrff Tai eraill (fel y Rheoleiddiwr) y byddwn wedi'u gwirio a'u cymeradwyo. Byddwn yn gwneud hynny'n glir ac yn darparu cymhellion