Events

09 Medi 2020

Y Clwb Cyfathrebiadau'

Gwybodaeth a mewnwelediad

Y Clwb Cyfathrebiadau' - fforwm cyfathrebu ar-lein gan TPAS Cymru.

Yn dilyn adborth gan ein fforwm ‘Clwb Cyfathrebiadau’ cyntaf erioed byddwn yn cynnal ein fforwm ar-lein nesaf ym mis Medi ar gyfer pawb sy’n gweithio neu’n ymwneud â chyfathrebiadau. Bydden ni wrth ein bodd pe baech chi'n ymuno â ni.

Nawr yn fwy nag erioed, mae'n hanfodol sicrhau bod eich cyfathrebiadau'n iawn i denantiaid, yn enwedig wrth i'r trefniadau darparu gwasanaeth barhau i newid.

 

 

Read More Button

Y Clwb Cyfathrebiadau
20 Awst 2020

Defnyddio offer digidol syml i greu a gwella cymunedau lleol..-cym

Hyfforddiant

Defnyddio offer digidol syml i greu a gwella cymunedau lleol.

Dydd Iau 20 Awst 2020 – 10:45am – 12pm

Bydd yr hyfforddiant ar-lein 1 awr hwn yn edrych ar offer digidol hwyliog ac am ddim i helpu a chefnogi'ch cymuned leol.

Mae yna lawer o offer anhygoel ar gyfer cefnogi ac adeiladu cymunedau gwych a bydd TPAS Cymru yn eich tywys trwy enghreifftiau.

 

Read More Button

17 Medi 2020

Cyfranogiad Tenantiaid mewn Materion Iechyd a Diogelwch Landlordiaid -cym

Hyfforddiant

Cyfranogiad Tenantiaid mewn Materion Iechyd a Diogelwch Landlordiaid

Dyddiad – Dydd Iau 17 Medi 2020, 11am – 12pm

Sut allwch chi gynnwys tenantiaid a phreswylwyr ym materion iechyd a diogelwch landlordiaid? Bydd y sesiwn ymarferol gyflym hon yn archwilio 3 dull o gyfranogiad tenantiaid ac yn eich helpu i roi'r disgwyliad allweddol hwn ar waith.

 

Read More Button

Canllaw Archebu

1. Rhowch eich Enw a'ch cyfeiriad E-bost, a dewiswch faint o docynnau yr hoffech eu harchebu, yna cliciwch ar 'Parhau i Archebu'.

2. Os ydych yn archebu 1 tocyn, rhowch eich manylion a chliciwch "Arbed a Chadarnhau eich Archeb". Yna fe welwch eich manylion yn y blwch oren ar y gwaelod.

3. Os ydych wedi dewis mwy nag 1 tocyn, rhowch fanylion y cynrychiolwr cyntaf fel yng Ngham 2, cliciwch "Arbed a Chadarnhau eich Archeb" a sgroliwch yn ôl i fyny i roi manylion eich ail gynrychiolwr. Ailadroddwch Gam 3 nes bod eich holl gynrychiolwyr wedi eu hychwanegu.

4. Unwaith y byddwch wedi ychwanegu gwybodaeth am eich holl gynrychiolwyr, fe welwch y botwm "Ychwanegu Cynrychiolwr" yn newid i "Arbed a Chadarnhau eich Archeb". Unwaith y byddwch yn clicio’r bowm yma, fe welwch flwch gwyrdd gyda "Llwyddiant" yn ymddangos ar eich sgrîn, a byddwch yn derbyn cadarnhad trwy e-bost eich bod wedi archebu yn llwyddiannus.

5. Gellir talu am y digwyddiad trwy BACs, neu fe fydd TPAS Cymru yn anfon anfoneb ar ôl y digwyddiad gymryd lle.

Os oes unrhyw broblemau gyda'ch archeb, mae croeso i chi ein ffonio ar 029 2023 7303 neu 01492 59304

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X