Events

05 Rhagfyr 2023

Ymgysylltu â phobl ifanc mewn tai cymdeithasol – datgloi’r potensial

Gwybodaeth a mewnwelediad

Mae TPAS, TPAS yr Alban, TPAS Cymru a Supporting Communities Gogledd Iwerddon, wedi dod at ei gilydd i gyflwyno’r gweithdy ar-lein cyffrous, addysgiadol a rhyngweithiol hwn sy’n rhannu arfer da o’r pedair gwlad.

Read More Button

12 Rhagfyr 2023

Rhenti: cael cyfathrebu a thryloywder yn iawn i denantiaid

Hyfforddiant

Ymunwch â ni ar gyfer y gweithdy newydd hwn i archwilio sut i rannu a chyfathrebu'r wybodaeth hon gyda thenantiaid, gan fod cael cyfathrebu rhent a thryloywder yn iawn yn hanfodol i adeiladu ymddiriedaeth a dealltwriaeth gyda thenantiaid yn ystod y cyfnod economaidd heriol hwn.

Read More Button

13 Rhagfyr 2023

Lloriau – Gweithredu SACT2023

Gwybodaeth a mewnwelediad

Ymunwch â staff o bob rhan o'r sector yn y rhwydwaith ar-lein hwn sy'n canolbwyntio ar loriau mewn cartrefi

Read More Button

14 Rhagfyr 2023

Rhwydwaith Tenantiaid – 2023 – eich uchafbwyntiau

Gwybodaeth a mewnwelediad

Bydd Rhwydwaith Tenantiaid mis Rhagfyr yn ddathliad o’r gwaith gwych a wnaed gennych chi i gyd fel tenantiaid yn ystod 2023.

Read More Button

11 Ionawr 2024

Fforwm Tenantiaid Preifat Gogledd Cymru Ionawr 2024

Network

Ydych chi'n rhentu gan landlord preifat neu asiant gosod tai yng Ngogledd Cymru?

Hoffech chi weithio gyda'ch gilydd gyda llunwyr polisi a phenderfyniadau lleol i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed?

 

Read More Button

16 Ionawr 2024

Rhwydwaith Swyddogion Ymgysylltu â Thenantiaid

Network

Blwyddyn newydd, cynlluniau newydd! Beth sydd nesaf ar gyfer ymgysylltu â thenantiaid yng Nghymru yn 2024?

 

Read More Button

23 Ionawr 2024

Clwb Cyfathrebu Ionawr 2024

Network

Ymunwch â ni ar gyfer ein Clwb Cyfathrebu nesaf – ein digwyddiad hynod boblogaidd i Aelodau’n Unig ar gyfer staff sy’n ymwneud â chreu cyfathrebiadau deniadol i Denantiaid a Phreswylwyr.

 

Read More Button

25 Ionawr 2024

Uwchgynhadledd Datblygu Ymddiriedaeth gyda Thenantiaid

Hyfforddiant

Ni fu datblygu ymddiriedaeth gyda thenantiaid erioed yn bwysicach nag ydyw ar hyn o bryd

Read More Button

08 Chwefror 2024

Cyfnewid Gwybodaeth Sero Net Chwefror 2024

Roundtable

Ymunwch â ni ar gyfer y sesiwn Cyfnewid Gwybodaeth Sero Net - cyfle gwych i gysylltu â chyfoedion, dysgu o brofiadau amrywiol, a thrafod strategaethau arloesol ar gyfer dyfodol cynaliadwy

Read More Button

Digwyddiadau'r Gorffennol a'r Dyfodol

 
23 Ionawr 2024
Network
Clwb Cyfathrebu Ionawr 2024
14 Rhagfyr 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Tenantiaid – 2023 – eich uchafbwyntiau
13 Rhagfyr 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Lloriau – Gweithredu SACT2023
23 Tachwedd 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Anabledd mis Tachwedd
123456789

Canllaw Archebu

1. Rhowch eich Enw a'ch cyfeiriad E-bost, a dewiswch faint o docynnau yr hoffech eu harchebu, yna cliciwch ar 'Parhau i Archebu'.

2. Os ydych yn archebu 1 tocyn, rhowch eich manylion a chliciwch "Arbed a Chadarnhau eich Archeb". Yna fe welwch eich manylion yn y blwch oren ar y gwaelod.

3. Os ydych wedi dewis mwy nag 1 tocyn, rhowch fanylion y cynrychiolwr cyntaf fel yng Ngham 2, cliciwch "Arbed a Chadarnhau eich Archeb" a sgroliwch yn ôl i fyny i roi manylion eich ail gynrychiolwr. Ailadroddwch Gam 3 nes bod eich holl gynrychiolwyr wedi eu hychwanegu.

4. Unwaith y byddwch wedi ychwanegu gwybodaeth am eich holl gynrychiolwyr, fe welwch y botwm "Ychwanegu Cynrychiolwr" yn newid i "Arbed a Chadarnhau eich Archeb". Unwaith y byddwch yn clicio’r bowm yma, fe welwch flwch gwyrdd gyda "Llwyddiant" yn ymddangos ar eich sgrîn, a byddwch yn derbyn cadarnhad trwy e-bost eich bod wedi archebu yn llwyddiannus.

5. Gellir talu am y digwyddiad trwy BACs, neu fe fydd TPAS Cymru yn anfon anfoneb ar ôl y digwyddiad gymryd lle.

Os oes unrhyw broblemau gyda'ch archeb, mae croeso i chi ein ffonio ar 029 2023 7303 neu 01492 59304

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X