I need content

Cyngor Sir Gâr
Les James
White Line
Mae gan Les brofiad helaeth o weithio ym mhob agwedd o dai cymdeithasol yng Nghymru a Lloegr. Mae wedi gweithio mewn gosodiad Cymdeithas Tai ac Awdurdod Lleol gan gychwyn fel swyddog tai ac yn codi i lefel uwch. Mae wedi bod yn rhan o ddau sefydliad trosglwyddo stoc mawr yn Lloegr. Mae'n angerddol am dai cymdeithasol a'r gwahaniaeth y gall ei wneud i fywydau pobl yn enwedig y cysylltiad rhwng amodau tai da a lles. Mae'n bwysig iddo fod landlordiaid a thenantiaid yn gweithio mewn partneriaeth wrth lunio gwasanaethau a bod tenantiaid yn cael cyfle i ddylanwadu ar benderfyniadau, p'un a ydyn nhw'n fawr neu'n fach. Mae gan Les Radd Meistr Prifysgol Agored mewn Gweinyddu Busnes (MBA). gorau i'w tenantiaid ac yn atebol am eu gweithredoedd.).