This is some sample text. You are using CKEditor.

A ddylai landlordiaid orfod darparu tystlythyrau gan gyn-denantiaid? 

Beth yw eich barn chi?

Fel arfer mae'n rhaid i rentwyr preifat ddarparu geirda gan landlordiaid blaenorol. Ond beth am landlordiaid? – a yw’n rhesymol gofyn i’ch darpar landlord am eirda gan denant blaenorol?

Hoffech chi wybod beth mae tenantiaid blaenorol wedi'i ddweud? Mae un o drigolion Awstralia [Tom Cashman ar Tiktok yma: (29)Everyone start asking for Landlord References #renting #landlords #syd... | TikTokyn meddwl hynny, ac aeth ei brofiad yn firaol pan ofynnon ni.

Yn y fideo hwn, mae newyddiadurwr ymchwiliol TPAS Cymru, Sophie Nixon [LinkedInyn archwilio’r dadleuon o blaid ac yn erbyn geirda landlordiaid. Ydych chi'n cytuno/anghytuno?

Unwaith y byddwch wedi gwylio'r fideo, os oes gennych farn ar hyn, rhowch wybod i ni trwy'r arolwg Pwls Tenantiaid cyflym rydym wedi'i wneud ar y pwnc hwn https://tpascymru.questionpro.eu/PRSideas

 

Ymholiadau cyfryngau:    [email protected]