Llythyr hysbysu rhent a thaliadau gwasanaeth gan Lywodraeth Cymru

Safon Rhent a Thaliadau Gwasanaeth 2022-2023 

Cliciwch yma i ddarllen y llythyr hysbysu rhent a thaliadau gwasanaeth gan Lywodraeth Cymru. Pwrpas y llythyr hwn yw cynghori landlordiaid cymdeithasol yng Nghymru o'r lefelau rhent uchaf y gellir eu codi ar denantiaid o 4 Ebrill 2022.

Bydd landlordiaid yn rhoi gwybod i'w tenantiaid beth fydd eu rhent ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf - Ebrill 2022 ymlaen