Ydych chi eisiau cyflwyno enwebiad ar gyfer Gwobrau TPAS Cymru eleni ond ddim yn siŵr sut i fynd ati?

Sut i ysgrifennu Enwebiad ar gyfer ein Gwobrau

Dydd Iau 29 Chwefror 1.00pm - 1.30pm

Ydych chi eisiau cyflwyno enwebiad ar gyfer Gwobrau TPAS Cymru eleni ond ddim yn siŵr sut i fynd ati? Neu efallai eich bod eisiau gofyn cwpl o gwestiynau am ba wybodaeth sydd angen i chi ei chynnwys yn y gwaith papur? Beth bynnag fo’ch cwestiwn neu bryder byddwn yn gallu helpu! Ymunwch â ni ar gyfer y sesiwn amser cinio anffurfiol ond hynod ddefnyddiol hon pan fyddwn yn rhoi rhai Awgrymiadau Da i chi ar sut i wneud eich enwebiad y gorau y gall fod.

Pwy ddylai fynychu?
Unrhyw un sydd eisiau cyflwyno enwebiad ar gyfer gwobrau TPAS Cymru.
 

Cost – AM DDIM

Pethau i'w gwybod:
  • Gweminar ar-lein yw hwn trwy Zoom
  • Ni fydd y sesiwn yn cael ei recordio

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Sut i ysgrifennu Enwebiad ar gyfer ein Gwobrau

Dyddiad

Dydd Iau 29 Chwefror 2024, 13:00 - 13:30

Archebu Ar gael Tan

Dydd Iau 29 Chwefror 2024

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Yn addas ar gyfer

I gyd

Siaradwr

Helen Williams

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X