Mae RE:MAKE Casnewydd yn garedig iawn wedi gwahodd staff a thenantiaid i’w gofod cymunedol anhygoel am daith rad ac am ddim o’r hyn y gall RE:MAKE ei wneud i chi a pham mae economi gylchol yn hanfodol ar gyfer dyfodol cynaliadwy

Ymweliad â Siop RE:MAKE Casnewydd

Dydd Iau, 27 Ebrill, 1:30pm-2:30pm

IDiddordeb mewn gostwng eich costau a byw'n wyrddach eleni? A wnaethoch chi fwynhau ein sesiwn ‘Economi Gylchol: Sut mae Cymru’n gweithredu lleihau, ailddefnyddio, ailgylchu?’ lle buom yn siarad am faint o garbon ac arian y gallwch ei arbed drwy fenthyca eitemau cartref cyffredin a thrwsio eich eitemau sydd wedi torri yn lle prynu rhai newydd? Mae RE:MAKE Casnewydd yn garedig iawn wedi gwahodd staff a thenantiaid i’w gofod cymunedol anhygoel am daith rad ac am ddim o’r hyn y gall RE:MAKE ei wneud i chi a pham mae economi gylchol yn hanfodol ar gyfer dyfodol cynaliadwy.

Y safle hwn yw'r man atgyweirio ac ailddefnyddio cymunedol parhaol cyntaf yng Nghymru, gyda llyfrgell o bethau, caffi atgyweirio, a siop ail-lenwi. Bydd eu taith bersonol yn cyflwyno’r gwasanaethau a gynigir, ynghyd â golwg fewnol ar sut mae ‘llyfrgell o bethau’ yn gweithio mewn gwirionedd! Ymunwch â ni am awr am goffi neu de braf a'r cyfle i sgwrsio am sut y gall RE:MAKE fod o fudd i'ch cymuned eich hun.

Mae'r digwyddiad hwn yn addas ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn gweld agwedd gymunedol at Sero Net a chynaliadwyedd. Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o grŵp cynghori RE:MAKE a’i fenter i ddarparu safle RE:MAKE ar gyfer cymunedau a’u hanghenion penodol.

Cost:
Tenantiaid: Am ddim
Staff (aelodau:) Am ddim

Pawb Arall: Am ddim

Archebwch eich lle drwy'r system ar-lein isod ⬇️


Telerau Canslo - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
  • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
  • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
  • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
  • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
  • Ar gyfer ein digwyddiadau taledig sylwch, dim ond un person all ddefnyddio un cofrestriad taledig, a gwaherddir rhannu dolenni ymuno / sgriniau. Felly, rhaid i bob person sy'n mynychu'r digwyddiad hwn gael cofrestriad ar wahân.
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Ymweliad â Siop RE:MAKE Casnewydd

Dyddiad

Dydd Iau 27 Ebrill 2023, 13:30 - 14:30

Archebu Ar gael Tan

24 Ebrill 2023

Math o ddigwyddiad

Gwybodaeth a mewnwelediad

Yn addas ar gyfer

I gyd

Siaradwr

Guest Speaker

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

RE:MAKE Newport

Cyfeiriad y Lleoliad

26 Skinner St
Newport
NP20 1HB

01633846806

Google Map Icon

Enw
Cyfeiriad ebost
 
Cost y Digwyddiad
Am ddim i bawb   Pris Llawn: £0.00  


Digwyddiadau'r Gorffennol a'r Dyfodol

 
05 Gorffennaf 2023
Ymgysylltu â'r gymuned
'Creu Cymunedau Gwych’ Cynhadledd Undydd Cymru Gyfan
29 Mehefin 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Anabledd Mehefin 2023
27 Mehefin 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Cyfnewidfa Gwybodaeth Sero Net
21 Mehefin 2023
Dylanwad a chraffu
Rhwydwaith Awdurdodau Lleol
07 Mehefin 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Delio â Chwynion yn Effeithiol mewn Tai
18 Mai 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Tenantiaid Mai 2023
123456789

Canllaw Archebu

1. Rhowch eich Enw a'ch cyfeiriad E-bost, a dewiswch faint o docynnau yr hoffech eu harchebu, yna cliciwch ar 'Parhau i Archebu'.

2. Os ydych yn archebu 1 tocyn, rhowch eich manylion a chliciwch "Arbed a Chadarnhau eich Archeb". Yna fe welwch eich manylion yn y blwch oren ar y gwaelod.

3. Os ydych wedi dewis mwy nag 1 tocyn, rhowch fanylion y cynrychiolwr cyntaf fel yng Ngham 2, cliciwch "Arbed a Chadarnhau eich Archeb" a sgroliwch yn ôl i fyny i roi manylion eich ail gynrychiolwr. Ailadroddwch Gam 3 nes bod eich holl gynrychiolwyr wedi eu hychwanegu.

4. Unwaith y byddwch wedi ychwanegu gwybodaeth am eich holl gynrychiolwyr, fe welwch y botwm "Ychwanegu Cynrychiolwr" yn newid i "Arbed a Chadarnhau eich Archeb". Unwaith y byddwch yn clicio’r bowm yma, fe welwch flwch gwyrdd gyda "Llwyddiant" yn ymddangos ar eich sgrîn, a byddwch yn derbyn cadarnhad trwy e-bost eich bod wedi archebu yn llwyddiannus.

5. Gellir talu am y digwyddiad trwy BACs, neu fe fydd TPAS Cymru yn anfon anfoneb ar ôl y digwyddiad gymryd lle.

Os oes unrhyw broblemau gyda'ch archeb, mae croeso i chi ein ffonio ar 029 2023 7303 neu 01492 59304

AGOS X
Telerau Canslo - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi