Eleanor Speer will be speaking at

03 December 2023

Cyfnewid Gwybodaeth Sero Net Chwefror 2024

Roundtable

Ymunwch â ni ar gyfer y sesiwn Cyfnewid Gwybodaeth Sero Net - cyfle gwych i gysylltu â chyfoedion, dysgu o brofiadau amrywiol, a thrafod strategaethau arloesol ar gyfer dyfodol cynaliadwy