Eleanor Speer will be speaking at

28 June 2024

Dewch i ni Drafod: Pren a'r Dyfodol

Online workshop

Ymunwch â ni am gyfle cyffrous i lunio dyfodol eich cymuned trwy dai cynaliadwy! Mae'r sesiwn hon yn rhan allweddol o'r prosiect 'Cyflwyno Sero Net', sydd â'r nod o chwyldroi tai fforddiadwy gyda chartrefi ecogyfeillgar, seiliedig ar bren.