Dysgwch bopeth am ddilysiad ymgysylltu â thenantiaid TPAS Cymru ar gyfer landlordiaid.

ASYT– Darganfod popeth am ddilysiad ymgysylltu â thenantiaid TPAS Cymru ar gyfer landlordiaid – sesiwn newydd wedi’i diweddaru.

Dydd Mercher 5 Mehefin 2024, 2-2:30pm

Mae gwasanaeth cefnogi a dilysu ASYT (Asesiad Safonau Ymgysylltu â Thenantiaid) gan TPAS Cymru yn rhoi cyngor a thystiolaeth i landlordiaid cymdeithasol i’ch helpu i ddangos ymrwymiad eich sefydliad i ymgysylltu â thenantiaid.

Bydd ein Hasesiad Safonau Ymgysylltu â Thenantiaid yn rhoi buddion allweddol i chi gan gynnwys:

  • Meddu ar ddealltwriaeth glir o leoliad eich sefydliad ar hyn o bryd.
  • Meddu ar dystiolaeth bod eich sefydliad yn cydymffurfio â gofynion rheoleiddiol Llywodraeth Cymru.
  • Dangoswch fod eich sefydliad yn un sydd wedi ymrwymo i glywed llais y tenantiaid.
  • Hyrwyddo eich cyflawniadau a'ch ymrwymiad gan ddefnyddio symbol dilysu TESA.

I ddarganfod mwy am TESA a sut mae’n gweithio’n ymarferol fe’ch gwahoddir i ymuno â’n sesiwn friffio ar-lein fer – byddwn yn siarad â chi drwy’r manteision, y broses ac yn cymryd unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Ar gyfer pwy mae'r sesiwn? Mae'r sesiwn hon ar gyfer staff sy'n ymwneud ag ymgysylltu â thenantiaid, perfformiad a rheoleiddio.

Mae'r digwyddiad hwn am ddim ac yn gyfyngedig i aelodau TPAS Cymru.

Cofrestrwch nawr i gael lle am ddim trwy'r ddolen Zoom ganlynol:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0odOqqqDsiEt2e_8uPU2yvmHe39wFJ7lDy

Yn y cyfamser, i gael rhagor o wybodaeth: Cymerwch olwg ar ein gwybodaeth TESA trwy glicio yma.

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

ASYT– Darganfod popeth am ddilysiad ymgysylltu â thenantiaid TPAS Cymru ar gyfer landlordiaid – sesiwn newydd wedi’i diweddaru.

Dyddiad

Dydd Mercher 05 Mehefin 2024, 14:00 - 15:00

Archebu Ar gael Tan

Dydd Mercher 05 Mehefin 2024

Math o ddigwyddiad

Yn addas ar gyfer

I gyd

Siaradwr

Eleanor Speer

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X
  1. TPAS Cymru CANNOT accept any provisional bookings.
  2. To ensure opportunities for a wide range of organisations and voices, we may need to restrict the number of attendees per member organisation.
  3. Written / email confirmation is required for all cancellations. Cancellations received before the closing date will be refunded, minus an administration fee of £15.00 plus VAT. No refunds will be processed after this date
  4. Registered delegates who frequently do not attend the events they booked on, may find they are prevented from attending future events(unless written communication is received by the cancellation date).
  5. Where a fee is associated with an event, registered delegates who do not attend the event will be liable for payment in full unless written communication is received by the cancellation date
  6. TPAS Cymru reserve the right to cancel this event. In this case we will refund any payments received. We will not refund any costs you may incur as a result of the cancellation.