Byddwch yn rhan o'n sesiwn Bord Gron ar Adfeiliad ar gyfer staff, a fydd yn canolbwyntio ar leithder a llwydni.

 

Bord Gron Adfeiliad, Lleithder a Llwydni: cefnogi tenantiaid

Sesiwn Staff – ar gyfer sefydliadau sy’n aelodau o TPAS Cymru yn unig

Dydd Mercher, 10 Ebrill: 9.30am - 11.00am

Byddwch yn rhan o'n sesiwn Bord Gron ar Adfeiliad ar gyfer staff, a fydd yn canolbwyntio ar leithder a llwydni.

Gydag effaith adfeiliad/lleithder a llwydni yng nghartrefi tenantiaid yn parhau i fod yn bryder gwirioneddol, ymunwch â ni ar gyfer y sesiwn Ford Gron hanfodol hon i archwilio sut y gall adrannau tai gefnogi ac ymgysylltu orau â thenantiaid.

Bydd y sesiwn yn galluogi mynychwyr i rannu ymarfer a dysgu gan eraill.

Yn ystod y digwyddiad hwn byddwn yn canolbwyntio ar rai themâu allweddol:

  • Sut mae sefydliadau'n ymateb i adroddiadau a chwynion sy'n ymwneud â adfeiliad / lleithder a llwydni gan denantiaid.
  • Brysbennu eich ymateb – beth sy’n gweithio?
  • Atal – sut mae eich sefydliad yn rhagweithiol wrth atal adfeiliad / lleithder a llwydni yng nghartrefi tenantiaid

Fforwm Bord Gron yw hwn i’ch galluogi i rannu syniadau a syniadau, gofyn cwestiynau a rhannu dulliau gweithredu ac ymarfer gyda’r cynrychiolwyr eraill sy’n bresennol.

Dyma gyfle i siarad yn agored gyda chyfoedion ac archwilio beth sy’n gweithio, beth sydd ar goll a beth fydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i denantiaid.

Ar gyfer pwy mae'r sesiwn: mae’r sesiwn Ford Gron hon ar gyfer staff sy’n gyfrifol am feysydd cysylltiedig megis: rheoli asedau, atgyweiriadau, cwynion a gwella gwasanaethau.

Mae hon yn sesiwn ar-lein rhad ac am ddim yn arbennig ar gyfer aelodau TPAS Cymru.

Sylwch - mae lleoedd yn gyfyngedig ar gyfer y digwyddiad hwn ac felly fe'ch cynghorir i archebu'n gynnar trwy'r ddolen Zoom hon

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUvduCtrjIoGNwuwxCcsYDROpP9pVAqbmeA

Pethau i'w gwybod:
  • Sesiwn ar-lein dros Zoom fydd hon
  • Ni fydd y sesiwn yn cael ei recordio

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Bord Gron Adfeiliad, Lleithder a Llwydni: cefnogi tenantiaid

Dyddiad

Dydd Mercher 10 Ebrill 2024, 09:30 - 11:00

Archebu Ar gael Tan

Dydd Mawrth 09 Ebrill 2024

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Yn addas ar gyfer

Landlordiaid

Siaradwr

david lloyd

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X