Cyflwyniad i Ddatblygu Cymunedol ar Sail Asedau (ABCD) a throsolwg o'i amcanion

Cyflwyniad i Ddatblygu Cymunedol ar Sail Asedau (ABCD)

This session is now full

Dydd Iau 9 Mai 2024: 10.00am – 12.30pm

Bydd y Cyflwyniad hwn i Ddatblygu Cymunedol ar Sail Asedau (ABCD) yn rhoi trosolwg o ABCD a'r amcanion canlynol:

 • I ddeall pam fod angen i ni newid y ffordd rydym yn gweithio gyda phobl a chymunedau
 • I’n cyflwyno i’r cwestiynau allweddol y mae ABCD yn gofyn i ni eu cynnig wrth weithio mewn cymunedau
 • I gael rhagflas o rai o’r cwestiynau allweddol hyn a sut y gallent fod yn berthnasol yn ein bywydau a’n cymunedau
 • I weld rhai enghreifftiau ymarferol ar waith
 • Myfyrdodau terfynol a chamau i'w cymryd

Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn cael ei gyflwyno gan Gydymaith TPAS Cymru Mark John Williams sydd wedi gweithio ym maes Gofal Cymdeithasol a Datblygu Cymunedol ers canol yr 1980au ac sydd ar hyn o bryd yn gweithio ar Raglen Trawsnewid Rhanbarthol yng Ngogledd Cymru. Sefydlodd Mark hefyd Gwmni Buddiant Cymunedol a Chydweithredol o’r enw Flintshire DO-IT, lle mae’n gweithio ochr yn ochr ag aelodau cyffredin o’r gymuned a gweithwyr proffesiynol, i gymhwyso ystod eang o Ddulliau ar Sail Asedau, gan ddefnyddio egwyddorion Cydgynhyrchu.

Pwy ddyli fynychu?

Tenantiaid, Staff, Uwch Reolwr, Aelodau Bwrdd, Aelodau ALl sydd â diddordeb mewn dysgu am ABCD a'i fanteision mewn tai cymdeithasol.

Cost
 • Tenantiaid: £29 +TAW
 • Staff/Bwrdd (aelodau):  £59 + TAW
 • Pawb Arall:  £110 + TAW
Pethau i'w Gwybod:
 • Sesiwn ar-lein dros Zoom fydd hwn
 • Ni fydd y sesiwn yn cael ei recordio

This session is now full

 


Telerau ac Amodau - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
 • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
 • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
 • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
 • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
 • Ar gyfer ein digwyddiadau taledig sylwch, dim ond un person all ddefnyddio un cofrestriad taledig, a gwaherddir rhannu dolenni ymuno / sgriniau. Felly, rhaid i bob person sy'n mynychu'r digwyddiad hwn gael cofrestriad ar wahân.
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Cyflwyniad i Ddatblygu Cymunedol ar Sail Asedau (ABCD)

Dyddiad

Dydd Iau 09 Mai 2024, 10:00 - 12:30

Archebu Ar gael Tan

Dydd Mawrth 07 Mai 2024

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Yn addas ar gyfer

I gyd

Siaradwr

Guest Speaker

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X
Telerau ac Amodau - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi