Mae’r sesiwn Cyfnewidfa Gwybodaeth Sero Net hon yn ddigwyddiad cwbl newydd i TPAS Cymru, a bydd yn gweithio i gryfhau’r rhwydwaith Sero Net ymhlith staff tai.

 

Cyfnewidfa Gwybodaeth Sero Net

Dydd Mawrth, 27 Mehefin 2023, 10am-11am

Mae llawer o landlordiaid ymhell i mewn i'w teithiau Sero Net, ac mae eraill newydd ddechrau arni. Mae Sero Net yn her Cymru gyfan, ac yn un y bydd angen i bawb gyfrannu at ddod o hyd i ateb. Mae’r sesiwn Cyfnewidfa Gwybodaeth Sero Net hon yn ddigwyddiad cwbl newydd i TPAS Cymru, a bydd yn gweithio i gryfhau’r rhwydwaith Sero Net ymhlith staff tai.

Byddwn yn trafod gwahanol lwybrau landlordiaid i Sero Net, beth sydd wedi bod yn gweithio o ran cynllunio a threfnu, a sut mae tenantiaid wedi bod yn rhan o’r broses. Mae’n hollbwysig tynnu sylw at y gwersi a ddysgwyd yn ogystal â’r llwyddiannau, a byddwn yn archwilio rhai heriau gwahanol a wynebwyd yn ystod y daith hon. Bydd y sesiwn yn arddull bord gron, lle gall cynrychiolwyr gyfrannu cymaint neu gyn lleied ag y dymunant, mae hwn yn fan agored.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y digwyddiad newydd hwn, a fydd, gobeithio, yn ailddigwydd, ac yn sôn am bopeth Sero Net ac ymgysylltu â thenantiaid!

Pwy ddylai fynychu?

Mae’r sesiwn hon yn addas ar gyfer staff sy’n ymwneud ag unrhyw ran o brosiectau Net Zero eu sefydliad. Mae hyn yn cynnwys rheolwyr prosiect, staff sy’n wynebu tenantiaid, timau ymgysylltu â thenantiaid, ac ati.

Cost
  • Staff/Bwrdd(aelodau): Am ddim
  • Staff/Bwrdd(pawb arall): Am ddim
Pethau i'w gwybod:
  • Sesiwn ar-lein dros Zoom yw hon
  • Ni fydd y sesiwn yn cael ei recordio

Archebwch eich lle drwy'r ddolen Zoom hon: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUld--grzkrEtNV9AAnKjXCOx_PXNwiBk-f

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Cyfnewidfa Gwybodaeth Sero Net

Dyddiad

Dydd Mawrth 27 Mehefin 2023, 10:00 - 11:00

Archebu Ar gael Tan

26 Mehefin 2023

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Gwybodaeth a mewnwelediad

Yn addas ar gyfer

Landlordiaid

Siaradwr

David Wilton

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Digwyddiadau'r Gorffennol a'r Dyfodol

 
23 Tachwedd 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Anabledd mis Tachwedd
22 Tachwedd 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Byrddau a Thenantiaid: creu cysylltiadau cryfach
15 Tachwedd 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Cynhadledd Genedlaethol Ymgysylltu â Thenantiaid Cymru 2023
07 Tachwedd 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Ymgysylltu Digidol – Staff Awdurdodau Lleol
24 Hydref 2023
Hyfforddiant
Bod yn Aelod Bwrdd: cyflwyniad
12 Hydref 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Uwchgynhadledd Arfer Da Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2023
12345678910

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X