Mae Gwerth am Arian (GaA) yn flaenoriaeth allweddol i’r Sector Tai Cymdeithasol a thenantiaid: mae’n sbardun allweddol ar gyfer Rheoleiddio ac ar gyfer sicrhau fforddiadwyedd rhenti a thaliadau gwasanaeth

Cynnwys tenantiaid wrth asesu Gwerth am Arian (GaA)

Dydd Mercher 19 Ebrill 2023: 10.30 – 12pm

Mae Gwerth am Arian (GaA) yn flaenoriaeth allweddol i’r Sector Tai Cymdeithasol a thenantiaid: mae’n sbardun allweddol ar gyfer Rheoleiddio ac ar gyfer sicrhau fforddiadwyedd rhenti a thaliadau gwasanaeth.

o   Sut gall tenantiaid gymryd rhan mewn sgyrsiau Gwerth am Arian?

o   Sut allwch chi ddangos i denantiaid a rhanddeiliaid eraill bod Gwerth am Arian yn cael ei ddarparu?

Ymunwch â ni ar gyfer y sesiwn hyfforddi ryngweithiol, hwyliog hon lle byddwn yn rhannu sut y gallwch ddefnyddio ein model ‘6 E o GaA’ i gynnwys tenantiaid yn well wrth lunio, darparu ac asesu gwerth am arian.

Pwy ddylai fynychu?

Staff, aelodau bwrdd a thenantiaid sy'n ymwneud â Gwerth am Arian neu â diddordeb ynddo.

Cost
 • Tenantiaid: £29 +TAW
 • Staff/Bwrdd (aelodau):  £49 +TAW
 • Pawb Arall: £89 +TAW
Pethau i'w gwybod:
 • Sesiwn ar-lein dros Zoom yw hon
 • Ni fydd y sesiwn yn cael ei recordio

Archebwch eich lle dros y ddolen Zoom yma: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEqcuusrzIvGdEsc1fTgYLUHQbtIo9epVy8


Telerau Canslo - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
 • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
 • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
 • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
 • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
 • Ar gyfer ein digwyddiadau taledig sylwch, dim ond un person all ddefnyddio un cofrestriad taledig, a gwaherddir rhannu dolenni ymuno / sgriniau. Felly, rhaid i bob person sy'n mynychu'r digwyddiad hwn gael cofrestriad ar wahân.
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Cynnwys tenantiaid wrth asesu Gwerth am Arian (GaA)

Dyddiad

Dydd Mercher 19 Ebrill 2023, 10:30 - 12:00

Archebu Ar gael Tan

Dydd Gwener 14 Ebrill 2023

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Hyfforddiant

Yn addas ar gyfer

I gyd

Siaradwr

Helen Williams

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X
Telerau Canslo - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
 • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
 • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
 • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
 • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
 • Ar gyfer ein digwyddiadau taledig sylwch, dim ond un person all ddefnyddio un cofrestriad taledig, a gwaherddir rhannu dolenni ymuno / sgriniau. Felly, rhaid i bob person sy'n mynychu'r digwyddiad hwn gael cofrestriad ar wahân.
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi