Cyfle newydd i denantiaid ledled Cymru i glywed gan, a rhoi eu barn i rai o'r gwneuthurwyr penderfyniadau mwyaf blaenllaw ym maes tai

 

Fforwm Llais Tenantiaid Cymru

SESIWN YN LLAWN

Dydd Iau, 25 Ebrill: 1.00pm – 2.30pm

Croeso i'n fforwm ar-lein Llais Tenantiaid Cymru newyddcyfle newydd i denantiaid ledled Cymru i glywed gan, a rhoi eu barn i rai o'r gwneuthurwyr penderfyniadau mwyaf blaenllaw ym maes tai

Yn ymuno â ni ar gyfer ein Fforwm cyntaf fydd:

Mabon ap Gwynfor – AS, Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Dai, ac aelod o Bwyllgor Tai Llywodraeth Leol yn rhannu ei farn (ac yn gofyn am eich barn chi), ar dai yng Nghymru ac yn rhoi trosolwg o’i rôl a’i gyfrifoldeb fel Cadeirydd y Grwp Trawsbleidiol ar Dai a Pwyllgor Tai Llywodraeth leol.  Bydd cyfle i chi ofyn cwestiynau a rhannu’ch syniadau/barn gyda Mabon.

Pwy ddylai fynychu?

Tenantiaid

Cost:

Rhad ac am ddim i denantiaid

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Fforwm Llais Tenantiaid Cymru

Dyddiad

Dydd Iau 25 Ebrill 2024, 13:00 - 14:30

Archebu Ar gael Tan

Dydd Iau 18 Ebrill 2024

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Yn addas ar gyfer

Tenantiaid

Siaradwr

Guest Speaker

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X