Byddwch yn rhan o’n hail Fforwm Llais Tenantiaid Cymru ar-lein: cyfle i denantiaid ledled Cymru glywed gan rai o’r gwneuthurwyr polisi a phenderfyniadau tai mwyaf blaenllaw, a rhoi eu barn iddynt.

Fforwm Llais Tenantiaid Cymru - Mehefin

Dydd Mawrth, 25 Mehefin: 11.00am – 12.30pm

Byddwch yn rhan o’n hail Fforwm Llais Tenantiaid Cymru ar-lein: cyfle i denantiaid ledled Cymru glywed gan rai o’r gwneuthurwyr polisi a phenderfyniadau tai mwyaf blaenllaw, a rhoi eu barn iddynt.   Roedd ein Fforwm cyntaf yn llwyddiant ysgubol ac arweiniodd at gwestiynau (yn seiliedig ar rai o’r materion a godwyd gan denantiaid) yn cael eu gofyn yn y Senedd.

Ar gyfer ein Fforwm mis Mehefin:

Bydd Mike Corrigan o Lywodraeth Cymru yn ymuno â ni i siarad am Adeiladau Diogelach yng Nghymru ac i ofyn am eich barn a’ch barn ar y pwnc pwysig hwn.

Mae’r Fforwm hwn yn ffordd wirioneddol i Denantiaid gyfrannu at ddatblygu diwygiadau diogelwch yn y dyfodol gan gynnwys sut y gellir grymuso tenantiaid i ddweud eu dweud ar faterion diogelwch adeiladau.

I gael gwybodaeth am ein Fforwm Llais Tenantiaid Cymru cyntaf, gweler yr erthygl fer yma https://www.tpas.cymru/blog/llais-y-newid-myfyrio-ar-ein-fforwm-llais-tenantiaid-cyntaf-cymru

Pwy ddylai fynychu? Tenantiaid

Cost: Am ddim

Archebwch eich lle drwy'r ddolen Zoom

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Fforwm Llais Tenantiaid Cymru - Mehefin

Dyddiad

Dydd Mawrth 25 Mehefin 2024, 11:00 - 12:00

Archebu Ar gael Tan

24 Mehefin 2024

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Yn addas ar gyfer

Tenantiaid

Siaradwr

Guest Speaker

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X