Bydd y sesiwn ar-lein addysgiadol a chadarnhaol hon yn rhoi trosolwg ar dwyll tenantiaeth: gan amlygu ei effaith ar gymunedau

Gweithdy Ymwybyddiaeth Twyll Tenantiaeth

Dydd Mercher 17 Gorffennaf 11am – 12.30pm

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd Dave Verma, arbenigwr twyll blaenllaw yn cyflwyno ein Sesiwn Ymwybyddiaeth Twyll Tenantiaeth newydd.  Dyluniwyd y sesiwn ar-lein addysgiadol a chadarnhaol hon i roi trosolwg i denantiaid ar dwyll tenantiaeth: gan amlygu ei effaith ar gymunedausut mae'n cael ei lywodraethu gan y Ddeddf Twyll Tai Cymdeithasol a beth all tenantiaid ei wneud os ydynt yn amau ​​gweithgareddau twyllodrus.

Bydd y gweithdy’n cynnwys cyflwyniad byr gan Llinos Williams, Cyngor Ynys Môn a fydd yn sôn am sut mae’r awdurdod tai yn cynnwys tenantiaid wrth atal a mynd i’r afael â thwyll tenantiaeth, gan gynnwys straeon llwyddiant a chynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Bydd hefyd amser ar gyfer cwestiynau a thrafodaeth, gan roi cyfle i fynychwyr godi pryderon a rhannu eu profiadau.

Pwy ddylai fynychu?

Dyluniwyd y sesiwn ar gyfer tenantiaid.

Cost:

Rhad ac am ddim i aelodau TPAS Cymru yn unig

Pethau i'w gwybod:
  • Gweithdy ar-lein dros Zoom fydd hon
  • Ni ydd y sesiwn yn cael ei recordio

Archebwch eich lle drwy'r ddolen Zoom yma: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsc-GqpjMqGNDYr0Qy8t8dK5pTotnDlNlq

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Gweithdy Ymwybyddiaeth Twyll Tenantiaeth

Dyddiad

Dydd Mercher 17 Gorffennaf 2024, 11:00 - 12:30

Archebu Ar gael Tan

Dydd Mawrth 16 Gorffennaf 2024

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Yn addas ar gyfer

Tenantiaid

Siaradwr

Guest Speaker

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X