Gan ddefnyddio mewnwelediad gan Denantiaid ac arfer da yn y sector, byddwn yn archwilio dulliau ymarferol sy'n canolbwyntio ar y cwsmer i helpu sefydliadau i ymateb yn gadarnhaol, yn rhagweithiol a chydag empathi i bryderon tenantiaid ynghylch lleithder a llwydni.

Lleithder a Llwydni – cael proses gwasanaeth cwsmeriaid yn iawn i denantiaid (Mai)

Dydd Mercher 3 Mai: 10.00am - 12.00pm

Gan ddefnyddio mewnwelediad gan Denantiaid ac arfer da yn y sector, byddwn yn archwilio dulliau ymarferol sy'n canolbwyntio ar y cwsmer i helpu sefydliadau i ymateb yn gadarnhaol, yn rhagweithiol a chydag empathi i bryderon tenantiaid ynghylch lleithder a llwydni.

Byddwn yn canolbwyntio’n benodol ar y meddylfryd, iaith, naws a chamau gweithredu sydd eu hangen i ddarparu profiad gwasanaeth cefnogol, cynhwysol sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn i denantiaid.

Yn ystod y sesiwn ryngweithiol ac addysgiadol hon, byddwn yn gweithio trwy ystod o bwyntiau meddwl, o gefnogaeth, hygyrchedd systemau adrodd a chymryd perchnogaeth, hyd at gyfathrebu ac ôl-ofal.

Nod y sesiwn

Mae'r sesiwn wedi'i chynllunio i roi dulliau i gynrychiolwyr y gallant eu datblygu ymhellach a'u cymhwyso yn eu sefydliadau. Y bwriad yw cyflwyno, adfywio, ac ysbrydoli mewn amgylchedd hamddenol sy'n ysgogi'r meddwl - gyda digon o sgwrsio a rhyngweithio.

Beth na fydd yn cael ei gynnwys
Sylwch – ni fydd y sesiwn yn ymdrin â’r canlynol:
 • Agweddau technegol ar leithder a llwydni; mathau, achosion, asesiad, canfod triniaeth ayyb
 • Gwybodaeth am gyngor/atal lleithder a llwydni
 • Materion cyfreithiol, gan gynnwys Cwmnïau Rheoli Hawliadau

Ar gyfer pwy mae'r sesiwn – mae'r gweithdy hwn ar gyfer staff sy'n gyfrifol am feysydd cysylltiedig megis: rheoli asedau, atgyweirio, gwasanaeth cwsmeriaid, cwynion a gwella gwasanaethau.

Cost fesul person (nid grwp)
 • Tenantiaid: £29+TAW
 • Staff/Bwrdd(aelodau): £59+TAW
 • Pawb Arall: £119+TAW
Pethau i'w gwybod:
 • Ni fydd y sesiwn yn cael ei recordio
 • Gan mai gweithdy rhyngweithiol fydd hwn bydd gofyn i chi droi eich camerâu ymlaen.
 • Gweithdy hyfforddi rhyngweithiol ar-lein yw hwn trwy Zoom
 • Gellir defnyddio ystafelloedd cyfarfod hefyd i alluogi trafodaeth a rhannu arfer da

Hyrwyddwr y sesiwn – David Lloyd 

 

 

 

Archebwch eich lle drwy'r ddolen Zoom yma: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYlc-mgqDIrEt1yw5s18sYi8Pm5Bdo0X9Ya

 

 

Cancellation Policy – for paid online events
 • All cancellations for paid events must be made by email to [email protected]  If you cancel your place less than 2 working days before the online event you will incur the full cost.
 • If you are unable to attend, you can send a substitute delegate at no extra cost.  All substitute delegates must be notified to [email protected]
 • If you fail to attend a paid, online sessions, you will be charged the full cost of attendance.
 • Once we have received your cancellation, we will forward you a confirmation of your cancellation.
 • For our paid events please note, one paid registration may only be used by one person, and the sharing of joining links /screens is prohibited. Therefore, each person attending this event must have a separate registration.
TPAS Cymru Right to Cancel

We aim to make sure that all online events run as planned. However, there may be times when, due to circumstances beyond our control, we have to cancel an event. Should this be the case we will give you as much notice as possible. If you have already paid for the cancelled event we will give you a full refund. Should we run the event again, we will give you priority

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Lleithder a Llwydni – cael proses gwasanaeth cwsmeriaid yn iawn i denantiaid (Mai)

Dyddiad

Dydd Mercher 03 Mai 2023, 10:00 - 12:00

Archebu Ar gael Tan

01 Mai 2023

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Hyfforddiant

Yn addas ar gyfer

I gyd

Siaradwr

david lloyd

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X
Cancellation Policy – for paid online events
TPAS Cymru Right to Cancel

We aim to make sure that all online events run as planned. However, there may be times when, due to circumstances beyond our control, we have to cancel an event. Should this be the case we will give you as much notice as possible. If you have already paid for the cancelled event we will give you a full refund. Should we run the event again, we will give you priority