Yn ystod y sesiwn gweithdy ar-lein hwn, byddwn yn archwilio syniadau a dulliau ar gyfer sicrhau tryloywder ac atebolrwydd cywir o ran â gosod rhent a gwerth am arian.

Rhenti: cael tryloywder ac atebolrwydd yn iawn

Dydd Mawrth 13 Rhagfyr 2022: 10.00 -11:30am
 

Gyda ffocws gwirioneddol ar renti yn ystod yr argyfwng costau byw yma, mae'n hanfodol bod landlordiaid yn dryloyw ac yn atebol i denantiaid ynghylch sut a pham y gosodwyd rhenti ar y lefel sydd ganddynt a sut y caiff incwm rhent ei wario.

Mae cael tryloywder ac atebolrwydd rhent yn gywir yn hanfodol er mwyn meithrin ymddiriedaeth, dealltwriaeth a pherthnasoedd cadarnhaol gyda thenantiaid a phreswylwyr yn ystod y cyfnod economaidd heriol hwn.

Beth fydd y sesiwn yn edrych ar?
Yn ystod y sesiwn gweithdy ar-lein hwn, byddwn yn archwilio syniadau a dulliau ar gyfer sicrhau tryloywder ac atebolrwydd cywir o ran â gosod rhent a gwerth am arian. Byddwn yn archwilio opsiynau y gallai landlordiaid cymdeithasol eu mabwysiadu a’u rhoi ar waith a’r hyn sydd angen ei sefydlu o fewn y sefydliad i wneud iddo weithio.
 
Ar gyfer pwy mae'r sesiwn?

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer staff, unrhyw un sydd â diddordeb mewn, neu'n gyfrifoldeb am, rhenti, cyfathrebu, perfformiad neu gyfranogiad tenantiaid..

Noder - Mae lleoedd yn gyfyngedig ar gyfer y digwyddiad hwn ac felly fe'ch cynghorir i archebu'n gynnar.

 

Hyrwyddwr y sesiwn – David Lloyd 

 

 
Cost
 • Tenantiaid: £29.00 + TAW
 • Staff/Bwrdd (aelodau): £39.00 + TAW
 • Pawb arall: £89.00 + TAW
Pethau i'w gwybod:
 • Sesiwn ar-lein dros Zoom yw hon
 • Ni fydd y sesiwnyn cael ei recordio

Archebwch eich lle drwy'r ddolen Zoom yma: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0sce2sqz0iE9QnS_7DwcRQ88TlhOWaBwU_


Telerau Canslo - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
 • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
 • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
 • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
 • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
 • Ar gyfer ein digwyddiadau taledig sylwch, dim ond un person all ddefnyddio un cofrestriad taledig, a gwaherddir rhannu dolenni ymuno / sgriniau. Felly, rhaid i bob person sy'n mynychu'r digwyddiad hwn gael cofrestriad ar wahân.
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Rhenti: cael tryloywder ac atebolrwydd yn iawn

Dyddiad

Dydd Mawrth 13 Rhagfyr 2022, 10:00 - 11:30

Archebu Ar gael Tan

Sul 11 Rhagfyr 2022

Math o ddigwyddiad

Hyfforddiant

Yn addas ar gyfer

I gyd

Siaradwr

david lloyd

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Digwyddiadau'r Gorffennol a'r Dyfodol

 
29 Mawrth 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Swyddogion 29.03.23
23 Mawrth 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Swyddogion wyneb yn wyneb
16 Mawrth 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith staff – Cyfathrebu Rhentu Cartrefi
15 Mawrth 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Tenantiaid.15.03.23
08 Mawrth 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Y Cyflwyniad Gorau Posib i Dai Ynni Isel
22 Chwefror 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Tenantiaid - Ailadroddiad
16 Chwefror 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Tenantiaid 16.02.23
15 Chwefror 2023
Hyfforddiant
Hyfforddiant Ysgrifennu Arolygon Effeithiol
123456789

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X
Telerau Canslo - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
 • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
 • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
 • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
 • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
 • Ar gyfer ein digwyddiadau taledig sylwch, dim ond un person all ddefnyddio un cofrestriad taledig, a gwaherddir rhannu dolenni ymuno / sgriniau. Felly, rhaid i bob person sy'n mynychu'r digwyddiad hwn gael cofrestriad ar wahân.
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi