Mae’r digwyddiad rhwydweithio ar-lein Cymru gyfan hwn yn cynnig cyfle i denantiaid a staff Awdurdodau Lleol (ALl) ddod i wybod am, trafod a rhannu materion sy’n ymwneud â thai awdurdodau lleol ac ymgysylltu â thenantiaid.

Rhwydwaith Awdurdodau Lleol

Dydd Mercher 21 Mehefin:  10.30am – 12.30pm

Mae’r digwyddiad rhwydweithio ar-lein Cymru gyfan hwn yn cynnig cyfle i denantiaid a staff Awdurdodau Lleol (ALl) ddod i wybod am, trafod a rhannu materion sy’n ymwneud â thai awdurdodau lleol ac ymgysylltu â thenantiaid.

Bydd rhaglen y diwrnod yn cynnwys:

  • Y wybodaeth ddiweddaraf gan CLlLC ar faterion sy'n effeithio ar Dai Awdurdodau Lleol
  • Rhwydweithio a rhannu profiadau – cyfle i rannu enghreifftiau o arfer da a cheisio cyngor/cymorth ar bynciau ymgysylltu â thenantiaid a chymunedau
Pwy ddylai fynychu?

Mae'r rhwydwaith yn addas ar gyfer staff a thenantiaid awdurdodau lleol.

Cost

Rhad ac am ddim i aelodau TPAS Cymru

Pethau i'w gwybod:
  • Sesiwn ar-lein dros Zoom yw hon
  • Ni fydd y sesiwn yn cael ei recordio

Archebch eich lle drwy'r ddolen Zoom yma: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUqc-CrqDkrG9XlC1_4m9-rAJFtFV07AYAG

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Rhwydwaith Awdurdodau Lleol

Dyddiad

Dydd Mercher 21 Mehefin 2023, 10:30 - 12:30

Archebu Ar gael Tan

19 Mehefin 2023

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Dylanwad a chraffu

Yn addas ar gyfer

I gyd

Siaradwr

Helen Williams

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X