Daeth y Ddeddf Rhentu Cartrefi i rym ar 1 Rhagfyr 2022: sut mae'n mynd?

Rhwydwaith Staff – Gweithdy Cyfathrebu Rhentu Cartrefi

Dydd Mercher 18 Ionawr 2023: 10.30am -12pm

Daeth y Ddeddf Rhentu Cartrefi i rym ar 1 Rhagfyr 2022: sut mae'n mynd? Bydd y rhwydwaith hwn yn rhoi cyfle i chi ofyn cwestiynau a/neu rannu eich profiadau am eich Rhentu Cartrefi ers ei weithredu. Beth yw'r materion? Beth ydych chi'n ei wneud? Beth ydych chi wedi'i wneud mewn perthynas â chyfathrebu?

Fel yr arfer, bydd hwn yn rhwydwaith anffurfiol a rhyngweithiol lle gallwch ‘osod yr agenda’ a chwrdd â chydweithwyr o Awdurdodau Lleol eraill ledled Cymru. Ymunwch â ni am hyn yn rhad ac am ddim ac yn arbennig ar gyfer rhwydwaith aelodau TPAS Cymru.

Pwy ddylai fynychu?

Mae’r sesiwn rhwydwaith ar-lein ar gyfer Staff o Awdurdodau Lleol a Chymdeithasau Tai sy’n ymwneud â gweithredu a chyfathrebu Rhentu Cartrefi – mae ar gyfer aelodau TPAS Cymru yn unig.

Dyddiad cau: canol dydd, Dydd Llun 16 Ionawr 2023
 
Pethau i'w wybod:
  • Sesiwn ar-lein yw hon trwy Zoom
  • Mae lleoedd yn brin felly archebwch yn gynnar
  • Gan ei fod yn sesiwn ryngweithiol bydd gofyn i chi droi camerâu ymlaen
  • Ni fydd y sesiwn yn cael ei recordio
  • Gellir defnyddio ystafelloedd torri allan i alluogi trafodaeth a rhannu arfer

Archebwch eich lle drwy'r ddolen Zoom hon: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUscu2rpz0vGdPdb4MkvFMaNhdpi5Dv1E02

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Rhwydwaith Staff – Gweithdy Cyfathrebu Rhentu Cartrefi

Dyddiad

Dydd Mercher 18 Ionawr 2023, 10:30 - 12:00

Archebu Ar gael Tan

16 Ionawr 2023

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Gwybodaeth a mewnwelediad

Yn addas ar gyfer

Landlordiaid

Siaradwr

Helen Williams

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Digwyddiadau'r Gorffennol a'r Dyfodol

 
29 Mawrth 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Swyddogion 29.03.23
23 Mawrth 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Swyddogion wyneb yn wyneb
16 Mawrth 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith staff – Cyfathrebu Rhentu Cartrefi
15 Mawrth 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Tenantiaid.15.03.23
08 Mawrth 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Y Cyflwyniad Gorau Posib i Dai Ynni Isel
22 Chwefror 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Tenantiaid - Ailadroddiad
16 Chwefror 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Tenantiaid 16.02.23
15 Chwefror 2023
Hyfforddiant
Hyfforddiant Ysgrifennu Arolygon Effeithiol
123456789

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X