Beth sydd wedi gweithio? Edrych ar Ymgysylltiad Tenantiaid yn ystod yr argyfwng costau byw.

 

Rhwydwaith Swyddogion 29.03.23

Dydd Mercher 29 Mawrth 2023:   1.30pm – 3pm 

Bydd Rhwydwaith Swyddogion mis Mawrth yn canolbwyntio ar edrych ar sut yr ydym ni fel sector wedi cefnogi tenantiaid a staff trwy gyfnodau o galedi a'r argyfwng costau byw. Bydd yn rhoi cyfle i ni edrych ar yr hyn sydd wedi gweithio a'r gwersi yr ydym wedi'u dysgu ar hyd y ffordd. Bydd y Rhwydwaith yn cynnwys:

  • Cyfle i rannu profiadau ac arferion gorau
  • Edrych ar yr hyn sydd wedi gweithio yng Nghymru a'r hyn sydd heb weithio
  • Adborth ar ganlyniadau a heriau'r dyfodol
  • Cyfle i ofyn cwestiynau i eraill yn y sector

Fel arfer, bydd cyfle i rwydweithio a rhannu newyddion da a diweddariadau yn y sector.

Pwy ddylai fynychu?

Staff sy'n cymryd rhan mewn a/neu â diddordeb mewn Ymgysylltu a Chyfranogiad Tenantiaid. Mae hwn yn ddigwyddiad rhad ac am ddim a chyffrous i Aelodau TPAS Cymru.

Noder:

  • Digwyddiad ar-lein dros Zoom yw hon
  • Ni fydd y sesiwn yn cael ei recordio

Archebwch eich lle drwy'r ddolen Zoom yma:  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwudeipqz4tGtCFttNBYTWyu8fYz5zDBv31

Noder – ar ôl i chi archebu drwy ddefnyddio'r ddolen hon byddwch yn derbyn cadarnhad e-bost gyda'r ddolen ymuno yn uniongyrchol gan Zoom ([email protected]) Nid yw'r ddolen ymuno yn dod o gyfeiriad e-bost TPAS Cymru felly efallai y bydd angen i chi wirio eich blychau e-bost sbam/sothach.  Mae'r e-bost gyda'r ddolen ymuno hefyd yn rhoi cyfle i chi gadw'r manylion i galendr electronig, fel Outlook

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Rhwydwaith Swyddogion 29.03.23

Dyddiad

Dydd Mercher 29 Mawrth 2023, 13:30 - 15:00

Archebu Ar gael Tan

Dydd Mawrth 28 Mawrth 2023

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Gwybodaeth a mewnwelediad

Yn addas ar gyfer

Landlordiaid

Siaradwr

Eleanor Speer

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X