Yn y rhwydwaith tenantiaid hwn, bydd David a Hannah yn cynnal sesiwn i gael eich barn ar y pynciau mwyaf dadleuol yn ymwneud â thai Sero Net.

Rhwydwaith Tenantiaid - Ebrill 2023

Dydd Mawrth 18 Ebrill 1.30 – 3pm

Yn ein cynhadledd genedlaethol, cynhaliom sesiwn o’r enw ‘Oes Ots, Neu Ddim,’ lle cawsom eich barn ar y pynciau mwyaf dadleuol ym maes tai. Yn y rhwydwaith tenantiaid hwn, bydd David a Hannah, yn cynnal sesiwn debyg ac yn cael eich barn ar y pynciau mwyaf dadleuol yn ymwneud â thai Sero Net. A fyddech chi'n talu costau rhent uwch am gartref mwy ynni-effeithlon? A ddylech chi allu gwrthod gwaith Sero Net? A fyddech yn cytuno i gael pwmp gwres yn eich cartref? A mwy!

Pwy ddylai fynychu?

Tenants who are interested in Tenant Participation with their social landlord and/or are involved in Tenants Groups representing the voice/needs of the wider body of tenants.

Os nad ydych wedi bod i un o’n rhwydweithiau o’r blaen bydd croeso mawr i chi!

Cost - Rhad ac am ddim

Pethau i'w Gwybod:
  • Gweminar ar-lein yw hwn dros Zoom
  • Ni fydd y sesiwn yn cael ei recordio

Archebwch eich lle drwy'r ddolen Zoom yma: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkdOyhrzMrHd30OBcJRFrA3QsWNzcCdoKg

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Rhwydwaith Tenantiaid - Ebrill 2023

Dyddiad

Dydd Mawrth 18 Ebrill 2023, 13:30 - 15:00

Archebu Ar gael Tan

Dydd Iau 13 Ebrill 2023

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Gwybodaeth a mewnwelediad

Yn addas ar gyfer

Tenantiaid

Siaradwr

David Wilton

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X