Ein siaradwr gwadd ar gyfer Rhwydwaith Tenantiaid mis Rhagfyr fydd Richard Jones, aelod o staff y Senedd a fydd yn siarad am sut i sicrhau bod eich lleisiau’n cael eu clywed fel tenantiaid/preswylwyr.

Rhwydwaith Tenantiaid Rhagfyr 2022

Dydd Mawrth 13 Rhagfyr 1.30 – 3pm

Ein siaradwr gwadd ar gyfer Rhwydwaith Tenantiaid mis Rhagfyr fydd Richard Jones, aelod o staff y Senedd a fydd yn siarad am sut i sicrhau bod eich lleisiau’n cael eu clywed fel tenantiaid/preswylwyr. 

Byddwn hefyd yn edrych yn ôl ar 2022 – y flwyddyn oedd hi! Rhannwch rai o'ch newyddion / uchafbwyntiau / pryderon y flwyddyn ac edrych ymlaen at 2023!
Edrychwn ymlaen at eich gweld ddydd Mawrth 13eg!
 
Pwy ddylai fynychu?

Tenantiaid

Cost

Rhad ac am ddim

Pethau i'w gwybod:
  • Sesiwn ar-lein dros Zoom fydd hwn
  • Ni fydd y sesiwn yn cael ei recordio

Archebwch eich lle drwy'r ddolen Zoom yma: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrce2srTMrE9I7_8ZhnRKYrQshy8Obtwwp

Noder – ar ôl i chi archebu drwy ddefnyddio'r ddolen hon byddwch yn derbyn cadarnhad e-bost gyda'r ddolen ymuno yn uniongyrchol gan Zoom ([email protected]) Nid yw'r ddolen ymuno yn dod o gyfeiriad e-bost TPAS Cymru felly efallai y bydd angen i chi wirio eich blychau e-bost sbam/sothach.  Mae'r e-bost gyda'r ddolen ymuno hefyd yn rhoi cyfle i chi gadw'r manylion i galendr electronig, fel Outlook

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Rhwydwaith Tenantiaid Rhagfyr 2022

Dyddiad

Dydd Mawrth 13 Rhagfyr 2022, 13:30 - 15:00

Archebu Ar gael Tan

12 Rhagfyr 2022

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Gwybodaeth a mewnwelediad

Yn addas ar gyfer

Tenantiaid

Siaradwr

Guest Speaker

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Digwyddiadau'r Gorffennol a'r Dyfodol

 
29 Mawrth 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Swyddogion 29.03.23
23 Mawrth 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Swyddogion wyneb yn wyneb
16 Mawrth 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith staff – Cyfathrebu Rhentu Cartrefi
15 Mawrth 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Tenantiaid.15.03.23
08 Mawrth 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Y Cyflwyniad Gorau Posib i Dai Ynni Isel
22 Chwefror 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Tenantiaid - Ailadroddiad
16 Chwefror 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Tenantiaid 16.02.23
15 Chwefror 2023
Hyfforddiant
Hyfforddiant Ysgrifennu Arolygon Effeithiol
123456789

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X